Hasselfors Garden i det hållbara samhället

Hasselfors Garden arbetar aktivt för hållbar och miljövänlig produktion, produktutveckling och distribution.

Visste du att...

  • Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Det innebär att vi bl. a. har ett ständigt pågående förbättringsarbete vad gäller både kvalitet och miljö.

  • Vi arbetar aktivt med ett hållbart torvbruk i ett program som heter RPP (Responsible Produced Peat) ett europeiskt samarbete med forskare och producenter.

  • Våra produktionsplatser ligger nära användarna för att minska transportsträckan.

  • För den som vill har vi miljömärkta produkter som är KRAV-godkända och Svanen-märkta.

  • Våra produkter ger växterna god tillväxt och välbefinnande hos användarna.

  • Alla våra huvudtransportörer är miljöcertifierade och bedriver arbete med att minska klimatpåverkan (ex. genom reducerade koldioxidutsläpp).