0
Shoppinglistan Sök närmaste återförsäljare  
Tuotteen nimi Määrä
 
Choose a country  

Which country site would you like to visit?

  • Finland Go
  • Sweden Go
  • Norway Go
  • Estonia Go
  • Russia Go
  • Global website Go
 

Att välja gödselmedel och gödslingsstrategi är inte alltid helt enkelt om man inte är insatt i växternas näringsbehov. På marknaden finns en uppsjö av olika gödselmedel av olika urspung och sammansättning. Här kommer en baskurs i gödselmedel.

Näringsbehov

Alla växter behöver näring, de som växer fort behöver mer än de växter som växer långsamt. Näringen tas i första hand upp genom rötterna så det är via jorden som växterna förses med näring. Växterna behöver en rad olika näringsämnen, grundämnen för att kunna växa. De näringsämnen som växten behöver mycket av kallas makronäringsämnen och det är kväve (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca), magnesium (Mg) och svavel (S). I mycket mindre mängd behövs även mikronäringsämnen t.ex. järn (Fe), koppar (Cu), mangan (Mn), zink (Zn), bor (B) och molybden (Mo).

På gödselmedel i handel finns ofta angivet näringsinnehållet i procent. NPK 11-5-18 innehåller 11 % kväve (N), 5 % fosfor (P) och 18 % kalium (K). Resten av gödselmedlet består av andra grundämnen som ingår i de kemiska föreningar gödselmedlet består av t.ex. syre och väte.

Mineralgödsel och Naturgödsel

Det finns många sätt att dela in gödselmedel. Ofta utgår man från urspunget till gödselmedlet och skiljer mellan naturgödsel och mineralgödsel.

Naturgödsel eller organisk gödsel har sitt urspung från levande växter eller djur och är för det mesta rester efter skörd eller gödsel från djur. Näringsämnena finns bundna i organiska komplexa föreningar och det mesta frigörs med tiden efter att svampar, bakterier och andra mikroorganismer bearbetat och sönderdelat dessa föreningar i komposten eller nere i jorden. Naturgödsel innehåller för det mesta alla näringsämnen växterna behöver men kanske inte i rätt proportioner för växternas behov.

Mineralgödsel kallas även handelgödsel eller konstgödsel. Näringsämnena kommer från gruvdrift eller energikrävande industriproduktion. Gödselmedlen som tillverkas blir ofta i form av salter vilket även innebär att de är snabbt lösliga i vatten. När saltet löser sig blir näringen i en sån kemisk form att rötterna direkt kan ta upp den. När man tillsätter mineralgödseln till jorden löser den sig i markvätskan och tas upp av växterna utan mikrolivets inverkan.

Det finns även gödselmedel som är blandningar av naturgödsel och mineralgödsel. De brukar kallas organo-mineraliska gödselmedel.

Det går utmärkt att kombinera olika gödseltyper. Använd naturgödsel som bas med jordförbättrande effekt och mineralgödseln för att få snabb effekt och pusha på lite extra. Flytande gödsel ger allra snabbast effekt. I flytande näring finns näringsämnen lösta i vattnet och när det kommer ut i jorden kan växterna genast ta upp näringen. Det kan också vara ett bra komplement till grundgödslingen under varma perioder eller till växter som behöver få fart. Speciellt till växter i krukor och urnor är det bäst att vattna med flytande näring. Det finns både flytande naturgödsel och mineralgödsel. Det går även att göra egen flytande näring av t.ex. hönsgödsel.

2014

Blomma

Blomma 2014 är här. Läs tidningen på webben eller hämta ett eget exemplar i trädgårdsbutiken.

Läs Blomma 2014 ›