Choose a country  

Which country site would you like to visit?

  • Finland Go
  • Sweden Go
  • Norway Go
  • Estonia Go
  • Russia Go
  • Global website Go
 
Växtbäddar

Rabattjord

Rabattjord är en rotogräsfri planteringsjord som passar till sommarblomsrabatter, trädgårdsland, i pallkragar mm. Den kan med fördel även användas till jordförbättring i ler- eller sandjordar för att höja mullhalten och göra jorden mera lucker. Den bör dock inte användas som grund till gräsmattor då den höga mullhalten gör ytan mjuk och det lätt skapas sättningar.

Rabattjord är sållad och lucker, lättarbetad mulljord. Rabattjorden är gödslad med både snabbverkande mineralgödsel och långtidsverkande naturgödsel. Rabattjord BIO innehåller välbrunnen kompost från trädgårdsavfall. Komposten ökar den mikrobiella aktiviteten i jorden och hjälper växterna att etablera sig snabbt.

Artikelnummer:

0720 Rabattjord
0712 Rabattjord BIO, med kompost

2014

Blomma

Blomma 2014 är här. Läs tidningen på webben eller hämta ett eget exemplar i trädgårdsbutiken.

Läs Blomma 2014 ›