Choose a country  

Which country site would you like to visit?

  • Finland Go
  • Sweden Go
  • Norway Go
  • Estonia Go
  • Russia Go
  • Global website Go
 
Växtbäddar

Trädgårdsjord E

Trädgårdsjord E är en rotogräsfri och lucker växtjord. Den passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden. Den kan även användas till gräsmattor i hemträdgårdar där slitaget från tunga skötselmaskiner inte ställer lika stora krav på bärigheten.

Till odling av sommarblommor och grönsaker är den onödigt kompakt och tung för. Den lämpar sig inte heller som jordförbättring till ler- och sandjordar

Trädgårdsjord E Den är sållad, jämn och lättarbetad och kallas ibland för ”Enköpingsjorden”. Mineralämnenas kornstorleksfördelningen motsvarar riktlinjerna i AMA anläggning 13 för jord typ A. Leran och det organiska materialet ser till att fukten och näringsämnena hålls i växtbädden medan sanden ger jorden en god och stabil struktur samt bra genomsläpplighet.

Artikelnummer:

0714 Trädgårdsjord BIO, med kompost
0715 Trädgårdsjord E, ogödslad
0716 Trädgårdsjord E, mineralgödslad
0717 Trädgårdsjord E, naturgödslad

2014

Blomma

Blomma 2014 är här. Läs tidningen på webben eller hämta ett eget exemplar i trädgårdsbutiken.

Läs Blomma 2014 ›