Genom att testa ser man resultatet

Utanför Järna, söder om Stockholm ligger Skillebyholm. En mötesplats och ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.

En biodynamisk odlare är samtidigt en ekologisk odlare. Samma krav som ställs för en ekologisk produktion gäller också för en biodynamisk. Den biodynamiska odlingsmetoden eftersträvar att skapa ett sunt jordbruk och hälsosamma produkter