Hoppa över innehåll

Göteborg Green World

Under ca nio sommarveckor mellan 4 juni och 7 augusti pryddes Kungsportsavenyn av popup-parker. Som ett pärlband bildade de ett stråk upp mot Götaplatsen och Poseidon som stod ”i det gröna”.

Under ca nio sommarveckor mellan 4 juni och 7 augusti pryddes Kungsportsavenyn av popup-parker. Som ett pärlband bildade de ett stråk upp mot Götaplatsen och Poseidon som stod ”i det gröna”.

Temat för utställningen på Götaplatsen och popup-parkerna längs Avenyn var grön stadsutveckling. För att kunna bygga en tät och grön stad och möta klimatutmaningen behövs en genomtänkt grön stadsplanering. Stadens gröna strukturer bör planeras både utifrån sociala och ekologiska aspekter: de offentliga platserna ska bidra till ett rikt och hälsosamt stadsliv såväl som till ett rikt växt- och djurliv och ekosystemtjänster.

De 17 popup-parkerna bjöd på gröna och sköna upplevelser längs Göteborgs paradgata. Utställarna som skapade popup-parkerna var aktörer som på olika sätt arbetar med grön utveckling och olika former av mötesplatser. Landskapsarkitekter, kommuner och privata aktörer, på såväl lokal och nationell nivå, som internationell nivå. Alla utställare har planterat i 8 m3 av Hasselfors Gardens Trädgårdsjord E.

 

Hasselfors garden samarbete med green world

Sök