Hoppa över innehåll

Lättplacerad torrtoalett kräver varken el eller vatten

För många har torrtoan eller ekotoan en given plats i fritidshuset. Man har frångått från den stora gropen som töms en gång per år och börjat använda behändigare och trevligare modeller.

Bekvämlighet, miljö och skötsel är viktiga faktorer när du ska välja toalett till en plats där det inte finns avlopp. Att välja ett urinseparerande system har många fördelar – avfallet blir torrare, tömningarna blir färre och lukten blir bättre. Om torrtoaletten används på rätt sätt utgör den en viktig del i fritidshusets återvinningssystem, där näringsämnen kan återföras till växterna på ett miljövänligt sätt.

Tips för användningen av ekotoa:

  • Placering – den nya generationens ekotoaletter kan placeras inne i fritidshuset, eftersom toaletterna inte sprider lukt. Om du vill placera ekotoan lite längre bort kan du skapa en vacker stig som kantas av planteringar och växter.
  • Trivsel – vita väggar ger rymd och får utrymmet att upplevas större, små fönster ljus tillför ljus. Fundera också på en ljuskälla för mörka kvällar och små detaljer som skapar stämning.
  • Behändig att använda– Om du använder rikligt med sanitetstorv motverkar du uppkomsten av lukt. Förvara sanitetstorven i ett lämpligt kärl med lock och en skopa för att förenkla användningen. Biotoalettstart för utedass påskyndar betydligt komposteringsprocessen och gör det trevligare att tömma. Ekotoamodeller som ska tömmas oftare är behändigare att använda, eftersom det är lättare att bära innehållet till komposten.
  • Ventilation – säkerställ att ekotoan har tillräcklig ventilation, så att vätskor kan avdunsta och gaser som uppkommer vid komposteringen ventileras ut. Den vanligaste orsaken till lukt är för mycket fukt eller att urin står länge i kärlet.
  • Efteranvändning – efterkomposteringen tar åtminstone två år. I en kompostbehållare går processen snabbare. Resultatet är en näringsrik jord som trädgårdens perenner älskar. Till ätbara växter är det alltid bäst att använda köpt jord som lämpar sig för växternas behov eller kompostmaterial som bildats av köks- och trädgårdsavfall.

Sök