Hoppa över innehåll

Miljövänliga hjältar i vinter

Snö och is skapar de största utmaningarna i trädgården och runt huset under vintern. Vi vill ha någonting som verkar snabbt, förebyggande och som inte skadar miljön eller de som vistas där. Våra halkbekämpningsprodukter är utformade för att på ett säkert och skonsamt sätt ta dig genom vinterns snö och halka.

När man bara vill att det ska fungera!

Under vintern påverkas trädgården inte bara av kallare temperaturer och tung snö. Många medel vi använder för att motverka is och hala gångvägar har en negativ inverkan på miljön vi sprider dem i. Vi vill motverka is och hala gångar på ett trädgårdsvänligt sätt som inte innehåller skadligt salt för växter och djur. Vi vill heller inte använda salt som lämnar vita ränder på skor och kläder och som kan orsakar korrosionsskador på bilarna.

Hasselfors Gardens Tösalt är Svanen-märkt och är en trygg och skonsam produkt med god biologisk nedbrytning. Följs doseringen är effekten på växter och djur betydligt mindre jämfört med vanligt kloridbaserat tösalt. Natriumformiat används bl.a mot halka i känsliga grundvattenområden. Hasslefors Gardens Is-strö är en äkta naturprodukt, vilket innebär att den inte innehåller några salter eller kemikalier. Den består av krossad bränd lera vilket gör produkten mycket lättare än grus. Is-strö flyter på vattenytan om det blir plusgrader och på så sätt minskar behovet av grusa om efter varje mildväder. På våren kan den på ett säkert sätt sopas ut i gräsmattan eller rabatterna som jordförbättring.

En miljömärkt issmältare

Trädgårdsvänligt Tösalt är ett Svanen-märkt natriumformiat som är ett mycket bra val till känsliga platser där hänsyn behöver tas till växter

och husdjur samt där korrosion och annan materialpåverkan måste undvikas. Till skillnad från vanlig tösalt innehåller det inte klorid som verkar korroderande och skadar växter, jord och betong. Tösaltet är skonsamt mot husdjurens tassar och kan tryggt användas på vägar och trädgårdsgångar.

  • Användas på alla underlag, gångvägar, parkeringsplatser och i trappor.
  • Lämplig för användning i grundvattenområden
  • Tösaltet strös ut direkt på snön eller isen som smälter i temperaturer ner till ca -15 °C.
  • Tösalt kan även strös ut i förbyggande syfte, när exempelvis underkylt regn förutspås.
  • Förpackningen räcker för ett ca 65 m² stort område.

En lätt halkbekämpare 

Is-strö & dräneringskross är en mycket lätt och praktisk produkt för grusning av hala gång- och körvägar. Med sin lätta vikt blir den enkel att strö ut och hantera. Produkten är lättare än vatten och sjunker inte ner i isen utan stannar kvar på ytan när is som smält under dagen fryser till igen, därför behöver du inte grusa så ofta. Is-strö är en äkta naturprodukt, vilket innebär att den inte innehåller några salter eller kemikalier. Den förebygger halka på ett bra sätt.

  • Ligger kvar på vattenytan även vid töväder
  • Lätt och enkel att använda
  • Bränd lera som krossats för att ge bästa möjliga grepp.
  • Till vården kan du sopa ut den i gräsmattan eller rabatter som jordförbättring.

 

 

Förebygg halka i vinter med hasselfors gardens skyddsprodukter

Sök