Hoppa över innehåll

Naturen plockas fram på Värmdö

Silvrigt, blått och blågrönt. De nyanserna fyller Carina Johansson, trädgårdsanläggare på Sommarbo Trädgård, den vackra skärgårdsträdgården med. Just nu skapar hon en vind- och torktålig trädgård vid en sommarbostad på Värmdö.

Naturen plockas fram

I Stavsnäs på Värmdö har en sommarvilla växt fram de senaste åren. När bygget av sommarvillan tog fart fick den omgivande naturen tillfälligt ge plats åt maskiner, byggmaterial och annat som krävde utrymme. Nu plockas naturen tillbaks genom att gränserna mellan skogen och den mer välordnade växtligheten suddas ut. Med sitt kustnära läge behövs växtlighet och substrat som är väl anpassade för att klara framförallt starka vindar och torka.

– Målet har varit att lyfta tillbaka naturen på ett respektfullt sätt. Vi befinner oss i zon 3 och om höstarna värmer havet. På vintern kan det dock bli ganska blåsigt och kallt, berättar Carina Johansson, trädgårdsanläggare på Sommarbo Trädgård.

 

Vackra berghällar styr riktningen

Carina har, tillsammans med sitt team, arbetat fram en gestaltning för trädgården men också med att mejsla fram idéerna rent fysiskt på platsen, i allt från att lyfta fram de naturliga inslagen som redan finns till att anlägga nya hårdgjorda ytor och växtbäddar. När arbetet med trädgården inleddes upptäckte de att det dolde sig vackra berghällar på platsen. Det har påverkat hur trädgården därefter formgivits och vilken prägel platsen fått.

– Berghällarna vi hittade är enormt vackra och har styrt vår riktning i designen. För att knyta samman elementen har vi kompletterat med natursten i bland annat terrasseringar och gångar. Det är en ynnest att få jobba med en trädgård i ett så här vackert läge.

Olika förutsättningar kräver olika jordar

Trädgården består av en variation av partier med olika förutsättningar. Därför har olika typer av jordar använts för olika ytor. För att växterna ska få goda förutsättningar att klara läget är jordarna valda utifrån vad som finns naturligt på platsen. I de mest utsatta lägena har Carina använt en väldränerad jord, AMA typ B-jord, till de tork- och vindtåliga växterna.

– Jag har bland annat valt olika havtorn, salvior, stenkyndel och gräs och färgskalan går i silvrigt, blått och blågrönt, berättar Carina.

I delar med bättre jorddjup har hon i stället använt sig av en fukthållande jord, Trädgårdsjord E, till växter med normala krav.

– Här har jag valt att plantera exempelvis blodhägg, bukettapel och buskrosor. Redan nu under den första säsongen har det växt enormt bra och det har det gjort tack vare goda förutsättningar, säger Carina och fortsätter:

– Vi har valt bra jordar, haft tur med en variation av varmt väder med inslag av nederbörd, men också tack vare god tillgång till vatten som gett oss möjlighet till att ha en bevattningsanläggning.

Sök