Hoppa över innehåll

Ogräs – oönskade växter i jorden

Ogrässpridning

Fröogräs sprids främst med frö. Fröet hamnar antingen nära  moderplantan eller sprids långa sträckor om de är vindburna. Rotogräs sprider sig under marken med krypande jordstammar eller förökningsrötter. De flesta rotogräs kan även sprida sig med frö.

Rotogräs i kringliggande mark

Rotogräsen kan växa in från sidorna eller underifrån in i växtbäddar. De kan väva igenom den nya luckra jorden utan att synas ovan mark. År 2 kommer de upp genom den nya jorden.

Nedan följer en genomgång av mer eller mindre vanliga, aggressiva rotogräs som inte ska förekomma i trädgårdsjordar.

Bergsyra

Sprider sig med frö och krypande förökningsrötter som grenar sig starkt och som mycket lätt bryts av. Kan växa djupt ner i jorden.

Brännässla

Förökar sig med frö men främst krypande jordstammar. Sprider sig grunt och bildar täta bestånd. Växer gärna i näringsrik jord. Förväxla inte med etternässla som bara sprider sig med frö.

brannassla

Hästhov

Sprider sig med vindburna frön och krypande rotstammar. Saftiga och spröda, starkt grenade, horisontellt växande jordstammar även djupt ner i jorden.  Breder ut sig i stora bestånd.

Hasthov

Kirskål

Förökar och sprider sig främst med utlöpande jordstammar men kan fröa av sig. Genomväver översta jordlagret. Jordstammar sköra och rikligt förgrenade. Vanligt trädgårdsogräs som breder ut sig i stora bestånd.

kirskal

Kvickrot

Förökar sig med delvis vindburet frö men främst krypande jordstammar som snabbt bildar täta bestånd. Sega, rikt förgrenade horisontella jord- stammar som inte växer särskilt djupt.

kvickrot

Maskros

Sprider sig främst med vindburna frön men även rotbitar ger nya plantor. Växer vanligen med en lodrät rot i översta jordlagret.

Maskros

Mjölkört

Krypande tjocka rötter som kan gå djupt ner i jorden. Rötterna är sega och grenar sig lätt. Även avbrutna tunnare rötter kan ge nya skott. Vindburet frö.

mjolkort

Snårvinda

Tjocka, starkt greniga jordstammar som sprider sig i övre jordlagret. Går lätt av. Nära släkt med Åkervinda som har något tunnare rötter men som också är mycket invasiv. Kan även fröa av sig.

Snarvinda

Parkslide

Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft, som har förmågan att ta över stora områden snabbt och tränga ut andra arter. Till utseendet är den lik bambu.

Snarvinda

Foto: Getty Images/iStockphoto

Åkerfräken

Mörkbruna, ledade jordstammar 3-5 mm tjocka som sprider sig  horisontellt även djupt nere i jorden. Varje led kan ge nya plantor. Kan spridas med vindburna sporer. Kan inte bekämpas med Roundup.

Åkermolke

Sprid med vindburna frön och med långa krypande förökningsrötter. Vit mjölksaft kommer fram om de bryts av. Bryts mycket lätt av och även små bitar bildar nya skott.

Åkertistel

Sprids med vindburet frö och långa förökningsrötter. Vågräta rötter som växer i flera våningar. Rötterna bryts lätt av, en 5 cm rotbit kan utveckla nytt skott från 15 cm djup.

Åkervinda

Nära släkt med snårvinda. Mycket invasiv ört som kan gå ner till 2 m i jorden. Skott kan utvecklas både från krypande och vertikala rötter samt rotbitar. Kan även spridas med frö.

Sök