Hoppa över innehåll

Tillverkande återförsäljare

Du hittar våra tillverkande återförsäljare utspridda över hela landet från norr till söder.

Vill du veta mer om vilka jordar som finns hos vilken tillverkande återförsäljare/ terminal kontaktar du bara kundtjänst på:
020-505070
mark@hasselforsgarden.se

Här gör vi jord!

Det är hos de tillverkande återförsäljarna som Hasselfors Gardens anläggningsjord tillverkas. Tillverkningsplatserna finns runtom i landet, nära kunderna eftersom anläggningsjord är tunga produkter som behövs i stora volymer. Specifikationerna på jordarna är desamma men förutsättningarna varierar eftersom lokala råvaror används i största möjliga utsträckning.

Tillverkningen av jord sker genom ett nära samarbete. Hasselfors Garden står för kunskapen om jordens funktion, råvarorna och kvalitetskriterier. Men också för produktutveckling, utbildning och uppföljning. För att nå de angivna specifikationerna på växtbäddar som bland annat AMA Anläggning anger är det viktigt med rutiner och noggrannhet i tillverkningen. Tillverkarna blandar i sin tur jorden enligt recept, sköter den dagliga kvalitetskontrollen, lagrar och lastar, samt sköter en del försäljning och transporter.

Jordhögar överallt

Mängder med högar möter oss när vi kommer till en jordtillverkare. Det är råvaror som väntar på att blandas och jordar som är sållade och klara för utlastning. Allt är väl skyltat och uppmärkt. Processen börjar med råvarorna. Det är viktigt att råvaror är fria från rotogräs, det är därför jord från åkermark och annan bevuxen mark sällan kan användas. En enda liten rotbit kan vara förödande när den etablerat sig och sedan sakta sprids i en nyanlagd växtbädd. Det är ett krav i AMA Anläggning att jord till växtbäddar är rotogräsfri. Råvarorna väljs så lokalt som möjligt och på plats ligger flera högar med olika typer av lera, sand, kompost och torv. Olika gödselmedel, naturliga eller mineralgödsel, blandas in beroende på vilken typ av jord det är.

Recepten anpassas alltid efter de lokala råvarorna, det är jordens funktion som styr sammansättningen. Det gör att jorden inte alltid ser exakt likadan ut, färgen kan skifta en hel del beroende på hur mineralråvarorna ser ut.

 

Karta_tillverkande_aterforsaljare

Karta över våra tillverkande återförsäljare.

Stor noggrannhet

Råvarorna blandas först samman med hjälp av stora lastmaskiner och även gödseln blandas in. Sedan siktas hela blandningen genom ett sorteringsverk där grövre klumpar och stenar sorteras bort och jorden blir jämn och lätthanterlig. Efter siktningen läggs jordarna upp i väl skyltade högar så att inte någon förväxling kan ske. Det är förarna av lastmaskinerna som siktar och blandar de utvalda råvarorna och sköter utlastningen med en sista koll på kvalitet. Inkommande transportörer får sina lastbilarnas flak synade innan pålastning. Det får inte ligga säd, glas eller andra främmande föremål kvar, som kan blandas med jorden. Lastmaskinsförarnas känsla och blick för jorden är en viktig del i kvalitetskontrollen och de får kontinuerligt utbildning och återkoppling på analyser och från kunder. De är väl medvetna om att omsorgsfullt tillverkad jord ger de bästa förutsättningarna för god etablering i växtbäddar.

 

Är du intresserad av att bli en av våra tillverkande återförsäljaren?
Kontakta Katja Vestola-Gustafsson så berättar hon mer.
katja.vestola-gustafsson@hasselforsgarden.se
tel: 019-761 42 44

Sök