En tidsresa från 1603 till 2019

kekkila-BVB

1603 Hasselfors Garden bildas (då Hasselfors Bruk) när kung Karl IX donerar mark till adelsmannen Henrik Falkenberg. Torven används som bränsle till Falkenbergs Järnverk.

1903 BVB Substrates bildas av Marten van Buuren. Bolaget handlar med djurfoder i Maasland.

1924 Kekkilä bildas, bolaget säljer gödsel med kunskaper från Agronomen Mikko Jortikkas omfattande tester i en demonstrationsträdgård på Kekkilä herrgård. 1940 startar bolaget även försäljning av torv till hushåll.

1960 BVB Substrates skiftar fokus och börjar sälja torv till professionell odling. Kekkilä börjar sälja Superex gödsel, samt exporterar odlingssubstrat utanför Europa. Hasselfors Garden lanserar Solmull på Svenska marknaden.

2000 Hasselfors Garden och Kekkilä Garden går samman.

2019 Kekkilä Group (där Hasselfors Garden ingår) och BVB Substrates går samman och bildar Kekkilä-BVB, Europas ledande odlingssubstratsföretag.

Vår slogan Care for Life visar hur våra växtmaterial gör oss till en del av något större. Kekkilä-BVB är marknadsledare i Norden med sina kända varumärken Kekkilä Garden och Hasselfors Garden. I Västeuropa syns varumärkena Jardino och Veenbaas, och för yrkesodlare tillverkas och marknadsförs produkter med varumärkena BVB Substrates och Kekkilä Professional. Kekkilä-BVB är en del av Vapo Group.

Hasselfors Garden är fortfarande er samarbetspartner, och vi arbetar vidare med samma personal och har samma fokus på kundframgångar som tidigare. Med våra nya erfarna kollegor inom Kekkilä-BVB kommer vi att kunna fördjupa och utöka vår kunskap på många plan. Vi kommer därmed att vara ännu tryggare som affärspartner, och ser fram emot att diskutera och erbjuda er och era konsumenter nya spännande saker i framtiden.