#greenrevolution

Power to the people – en hållbar livsstil för ett framtida liv

Klimatförändringar, befolkningstillväxt och brist på rent vatten kommer att leda till stora utmaningar för världens livsmedelsproduktion. Enligt FN måste matproduktionen öka med 70% de närmaste 35 åren för att hålla samma takt som befolkningsökningen. Eftersom köttindustrin inte kommer räcka till behöver vi gå mot en mer växtbaserad kost. 

En positiv utveckling är att vi odlar allt mer själva i vår närmiljö. Kvalitet och att grönsakerna inte har belastat miljön med långa transporter värderas högt. Även respekten för naturen ökar, t ex att vårda odlingsjorden och skapa fristäder för pollinerare och djurliv.

Kreativiteten för att hitta områden att odla mat på ökar. Odling i urbana miljöer som takterrasser, innergårdar, odlingscontainers, gerillaodling är några exempel. Köerna växer till våra kolonilotter*, och markplättar i och utanför städer används för stadsodling.

Studier visar att när man vistas i gröna miljöer ökar det psykiska välbefinnandet, och bidrar med balans i en stressig tillvaro. Att ta hand om levande växter är för många ett sätt att koppla av och odling är ett sätt att vårda och skapa liv.

Därför tar vi nu initiativet till att inspirera till handling för en mer hållbar livsstil. Vi kommer att visa goda exempel på hur man kan vårda och skapa liv för att leva mer hållbart. Till exempel Felix Zenger** som är självförsörjande på grönsaker och odlar sin jord för en hållbar framtid. Med hashtagen #greenrevolution kan vi dela våra odlingsupplevelser och inspireras av varandra. Sprid odlingsglädje du också!

*Ökande kolonilottsköer: Odlingssugen? Var god dröj – ett bra tag – Bromma Tidningen
**Felix Zenger: ”Det känns självklart att odla sin egen mat”