Hoppa över innehåll

Gödsling ger täta planteringar som levererar

Hur gödslar du dina planteringar? Det kan vara en god idé att fundera kring vilka behov växterna har av näringsämnen vid såväl plantering som på längre sikt.

Alla växter behöver näring, precis som vi människor. När växterna odlas i plantskolan har de oftast gödslats ordentligt. För att nyanlagda planteringar ska få en ordentlig skjuts behöver växterna även då få tillgång till näring.

– Vi behöver alltid ge växterna någon typ av näringskälla, sedan kan det se väldigt olika ut vad och hur mycket man använder, säger Katja Börjesson, produktchef på Hasselfors Garden Landscaping.

De flesta av Hasselfors anläggningsjordar är grundgödslade, vilket innebär att de innehåller en måttlig dos av tillsatt näring. Det mesta av näringen förbrukas relativt snabbt, och därför bör man tillsätta mer gödsel.

– Grundgödslingen i de flesta av våra jordar är organiskt naturgödsel som blir lättillgängligt för växterna tack vare mikrolivet, men många växter vill ha ännu mer näring i starten för att komma igång och växa direkt, säger Katja.

Växterna tar upp enkla föreningar i jorden som är  snabbare tillgängliga i mineralgödslingsmedel jämfört med organiska gödselmedel.

– Vilken typ av gödsel som ska användas beror på många olika saker, allt från vilka krav växterna har,
när och hur gödseln ska spridas och vilken jordtyp som används i planteringen, säger Pia Holmberg, produktansvarig på Hasselfors Garden, och fortsätter:

– Jag brukar säga att mineralgödsel är mer direktverkande men att de därmed också lättare kan lakas ur jämfört med de organiska, som tar längre tid innan de verkar men som också avger näring över längre tid. Växterna tar upp näringen som enkla föreningar ur markvätskan, i mineralgödsel finns näringen tillgänglig direkt medan organiska gödselmedel till stor del måste omsättas av mikrolivet i jorden för att bli tillgängliga för växterna.

De organiska gödselmedlen levererar inte bara näring över tid, de bidrar till att förbättra såväl kompakta som mycket väldränerade jordar, tack vare mullämnen och mikroliv. I organo-mineraliska gödselmedel kombineras snabblöslig mineralgödsel med organisk gödsel och man får både den snabba effekten men gynnar även mikrolivet och får en buffert av näring.

– Perenner behöver generellt mera växtkraft från start jämfört med buskar och träd för att marken snabbt ska täckas så att eventuella ogräs som annars kan blåsa in och få fäste. Därefter kan man gödsla vid behov. Sommarblommor och gräs kräver mer gödsling än andra växter, framförallt en högre dos kväve, medan träd och buskar inte ska ha överdriven kvävegödsling, säger Katja Börjesson.

Hasselfors Garden har en rad olika gödslingsprodukter att välja bland, allt från olika sorters gräsmattegödsel till grönkompost och ko– och hönsgödsel. För många växter kan det vara bra med en årligt återkommande gödsling, en eller flera gånger under säsongen. Gödselprodukterna finns i olika beredningar, från pelleterad form till ren naturgödsel. Mer information om produkterna och deras användningsområden finns att läsa på sidorna Gödsel & underhåll.

Sök