Hoppa över innehåll

Klimatkloka Växtbäddar

Vi vill hjälpa våra kunder att göra ansvarsfulla val för att skapa en bättre, hälsosam och levande stad för idag och för framtiden.

Ansvarsfulla val för idag och framtiden

Vårt bidrag till gröna utemiljöer och mer natur i städerna kommer med jorden. Vi vill bidra till gröna och lummiga städer med hög biologisk mångfald där människor trivs och mår bra. Under konceptet Klimatkloka växtbäddar samlar vi kunskap och information om funktion- och hållbarhetsaspekter om våra produkter och koncept. 

I vårt arbete med att skapa hållbara produkter som kan bidra till KlimatKloka växtbäddar, har vi fokuserat på produkternas livscykel, innehåll av återvunna råvaror, funktionalitet och innehåll av biologisk mångfald. Vi har även tagit fram ett koncept för att kunna hjälpa kunden att avgöra hur befintliga jordar ska kunna tillvaratas på ett resurseffektivt och klokt sätt till nya grönytor.

Med detta koncept hjälper vi våra kunder att ta ansvarsfulla val för att skapa en bättre, hälsosam och grön levande stad för varje människa och för framtiden.

Klimatkloka växtbäddar består av följande delar:

  • Vi har studerat råvarors och produkters livscykelanalys för att ta reda på deras klimatpåverkan.  
  • Vi har gjort medvetna val av att använda återvunna råvaror för att spara på jordens resurser.
  • Vi har analyserat jordars tekniska egenskaper för att säkerställa  deras lämplighet för växter och den tuffa stadsmiljö där de ska användas. 
  • Vi studerar den levande jorden och dokumenterar den biologiska mångfalden som finns i råvaror och följer med jorden.
  • Vi erbjuder hjälp att avgöra hur befintliga jordar på plats ska kunna tillvaratas på ett resurseffektivt och klokt sätt till nya grönytor.
  • Vi har framtida mål att kunna erbjuda klimatneutrala jordar på flera av våra produktionsplatser med hjälp av kolsänka från biokol.

Sök