Hoppa över innehåll

Trudo Tower i Eindhoven – Lägenhetsbyggnaden som växer till en skog

Benämningen "Vertical forest" har fått en ny betydelse. En 70 meter hög lägenhetsbyggnad har färdigställts i Eindhoven i Nederländerna, med härliga växter som pryder fasaderna.

Objekt: Trudo Tower, byggandet startade år 2018
Var: Eindhoven, Nederländerna
Attribut: 250 träd och 5 200 andra växter har planterats på byggnadens balkonger. Denna ”Vertical forest” inhämtar 50 000 kilo koldioxid och släpper ut 14 000 kilo syre varje år.
Substrat: Fyra skikt specialunderlag för träd och buskar.

Trudo Tower, som är designat av den italienska arkitekten Stefano Boer, kommer att bli en unik byggnad på många sätt. Väggarna i det höga hyreshuset är delvis täckta av balkonger fyllda med mängder av både träd och buskar. Kekkilä-BVB Landscaping har tagit fram speciella substrat till balkongerna, som fungerar som funktionella odlingslådor.

Kekkilä-BVB Landscaping har tagit fram speciella substrat för odling i balkonglådorna.

Kekkilä-BVB Landscaping har arbetat med detta projekt i samarbete med DuPré Groenprojects, ett landskapsdesignföretag och Van den Berk Nurseries, ett företag för växthantering.

– Det finns många saker att tänka på när man implementerar gröna fasader, inklusive väderförhållanden och stadsmiljöns säkerhet. Det mest utmanande är att få träd och buskar att växa i 120-tums djupa odlingslådor. Träd måste få tillräckligt med fukt och näringsämnen från sitt odlingsmedium, säger trädexperten Jarno van Veelen från BVB Landscaping.

Träd måste också få möjlighet att rotar sig tillräckligt bra så att det inte finns någon risk för att de faller. Trädens rotklumpar är därför förankrade i botten av odlingslådan och topparna är fästa vid en stålkabel.

Odlingslådorna har fyra lager. De grövre nedre lagren bibehåller fukt och efterliknar markens naturliga odlingsförhållanden. De översta skikten innehåller näringsämnen, ger optimala förhållanden för rötterna och binder samman susbtratet. Odlingssubstratet är endast tillverkat av naturliga material.

– Det är viktigt att träden har tillräcklig rotmassa. Kekkilä-BVB har utvecklat ett speciellt gödningsmedel som specifikt stimulerar rottillväxt. Goda resultat har erhållits från substratet i tester.

Trudo Tower’s väggar kommer snart att prydas av balkongernas härliga grönska.

Van Veelen är mycket nöjd med att Kekkilä-BVB Landscaping, med sina 20 års erfarenhet av gröna tak, kunde utföra ett sådant fint och unikt banbrytande arbete. Byggandet av Trudo Tower startade  i slutet av 2018 och var planerat att vara klart i slutet av 2020. Trudo Towers fasadskog har 250 träd och 5 200 andra växter. ”Vertical forest” inhämtar 50 000 kg koldioxid och släpper ut 14 000 kg syre varje år.

Text: Markku Pulkkinen
Publicerad i Vehreä 2/2021

Sök