Hoppa över innehåll

Klimatkloka Växtbäddar

Alla vi som jobbar med gröna miljöer känner väl till de positiva och viktiga aspekterna som grönska i städer ger. Vårt bidrag till gröna utemiljöer och att föra in naturen i städer kommer med jorden. Vi vill bidra till biologisk mångfald, hållbara och funktionella städer med en plats för välbefinnande för människor och andra arter. Vi hjälper våra kunder att ta ansvarsfulla val för att skapa en bättre, hälsosam och grön levande stad för varje människa och för framtiden.

Biodiversitet från marken och uppåt

”Jorden är död” eller “Det myllrar av liv i jorden”, är fraser som är ganska lätta att slänga med och påståenden som åhöraren sällan förväntar vidare fördjupning i. Livet i jorden, markbiologin, tillsammans med strukturen, markfysiken och markemin, är de viktigaste elementen som skapar god jord. Dessa egenskaper tillsammans och genom att påverka varandra, skapar förutsättningarna för växter.

Hur kan jag gynna mikrolivet i marken? 

Mikroorganismer behöver husrum, vatten, luft (gasutbyte) och mat.

  • Täck jorden med växter eller organiskt material såsom mulch. När jorden är täckt blir temperaturen jämnare och fukten avdunstar inte lika lätt. Täckning av jordytan hindrar också kompaktionen av jordytan.
  • Jorden behöver vara porös för att mikroorganismerna ska trivas undvik därför kompaktering av marken
  • Odla mångfald och satsa på olika grödor och blommor. Ängar är inte bara vackra utan skapar en fin biodiversitet både under och ovan jord.
  • Bra kompost är ett fint tillskott av mikroorganismer, vi använder kompost i princip alla våra jordar. Tillför kompost eller naturgödsel för att främja mikrolivet och bidra till näring. Det är bra att undvika överdriven användning av handelsgödsel eller bekämpningsmedel.
  • Minska på jordbearbetningen, men när det behövs, satsa på jordförbättring med organiska material såsom Biokolboost som ger din jord en skjuts.

Den näringstillförseln, plantskyddet och strukturen som mikroberna tillför jorden syns inte i traditionella analyser, men de har avgörande betydelse ändå.

Ha tålamod och låt naturen ha sin gång!

Ansvarsfulla & hållbara lösningar

Vi arbetar på bred front för att hitta ansvarsfulla och hållbara lösningar i val av råvaror, produktion och logistik, utan att ge avkall på produkternas kvalitet och funktion. Vi vill hjälpa våra kunder att hitta hållbara lösningar, det kan handla om att vi jordförbättrar den befintliga jorden, att vi skapar jorden men enbart återvunna råvaror eller kompenserar utsläppen med kolsänka från biokol. Det finns inte bara en lösning som passar överallt, men tillsammans kan vi hitta det som passar er!

Hållbara val genom livscykelanalys

För att du ska kunna fatta hållbara beslut och välja rätt produkter hjälper vi dig som arbetar inom den gröna sektorn att få insikt om produktens miljöpåverkan genom att studera våra produkters livscykel (LCA).

Läs mer

Hållbarhetskompass – mot en grön tillväxt!

Med hjälp av Hasselfors Gardens Hållbarhetskompass kan vi på ett omfattande sätt bedöma hållbarheten för våra produkter. En av de viktigaste utgångspunkterna är produktens funktionalitet, med hänsyn till det, väljer vi bästa möjliga råvaror så att miljön och naturen påverkas så lite som möjligt.

Läs mer

 

Porösa växtbäddar

Att jorden ska kunna förse växterna med vatten är självklart, men det behöver också finnas luft till rotandning och för markens organismer, de klarar sig inte utan syre. Dessa funktioner måste vi säkra när vi komponerar jord och konstruerar växtbäddar.

Sök