Ge blommorna en ekologisk sommar med Eko U-jord!

Ökat fokus på ekologisk odling och större miljömedvetenhet ligger bakom Hasselfors Gardens nya ekologiska produkter. Att odla ekologisk är rätt i tiden och nu finns möjligheten att även ge sommarblommorna en ekologisk sommar! Hasselfors Gardens Naturgödslade U-jord som fört en lite undanskymd tillvaro har nu blivit KRAV-certifierad, fått ett eget emballage och bytt namn till EKO U-jord.

Numera efterfrågas KRAV-märkt jord för hela trädgården, inte bara för att odla ätbart. KRAV-märket är så välkänt och starkt att det även behövs på jord. Märkningen innebär i praktiken att produktens råvaror och tillverkningsprocess kontrollerats och följts upp mot KRAV’s omfattande regelverk. Det krävs en miljömedvetenhet genom hela kedjan och det räcker inte bara att använda de rätta råvarorna; energiförbrukning, arbetsförhållanden, resurseffektiva förpackningar och en lång rad punkter följs upp för att få producera KRAV-certifierat. Det är långt mer djupgående krav än att bara gödsla med naturgödsel.

Eko U-jord är bra till stora krukor, urnor och odlingskärl utomhus, jord i krukor utomhus ställs inför utmaningen med uttorkning och övervattning. Eko U-jord har en struktur som klara sommaren alla väder. Jorden är näringsrik och förser växterna med näring under lång tid. Jorden är inte bara fantastiskt bra till sommarblommor den är även utmärkt för odling av näringskrävande grönsaker t ex tomater, gurka och paprika som odlas i krukor.

Hasselfors Garden EKO U-jord säljs i 50l och storsäck. Rek. cirkapris 110 kr.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Karin Fagerström-Barker, karin.barker@hasselforsgarden.se, 070-289 89 33
Ann-Sofi Magnusson, ann-sofi.magnusson@hasselforsgarden.se, 019-7614235