Hoppa över innehåll

Information om problem med Tomat & chilijord

Bästa odlare,

Hasselfors Garden står för kvalitet och trygga produkter. Det har kommit till vår kännedom att odlare sett skador på plantor vid användning av vår Tomat & Chilijord och med anledning av detta vill vi med denna artikel förklara bakgrunden och ge den fakta vi har för närvarande.

Vi uppdaterar löpande när vi får ny information. Senast uppdaterad 2021.04.22.

Säljstopp

Vi tar detta problem på största allvar och har fr.o.m. vecka 16 rekommenderat våra återförsäljare att tillfälligt stoppa försäljningen av Tomat & chilijord i väntan på ytterligare prov- och analysresultat. Om du har köpt Tomat & chilijord och inte vill behålla den bör du i första hand kontakta butiken där du köpt jorden och byta ut den mot en annan produkt. Vi rekommenderar vår P-jord eller Ros & perennjord som ersättning, dessa är bara gödslade med handelsgödsel och innehåller inga restprodukter från jordbruket eller gödsel från djur. De är veganska men inte KRAV-märkta.

Provodling

I samband med frågeställningarna kring vinass, tog vi initiativ till systematiska provodlingar med produkter och råvaror i vårt eget forskningslab. Vi provodlade i början av 2021 med tomat och bönor som är känsliga för låga halter klopyralid. Bönor har i våra test visat sig vara känsligare än de tomater vi odlat. Tomat & chilijord samt dess råvaror ingick i omgång två av provodlingen.

Våra provodlingar visar att problemet med missbildade plantor inte är isolerat till vinass som tidigare diskuterats.

Det vi istället ser är att den svenskproducerade komposten vi använder i Tomat & chilijorden är det som troligen orsakar skadorna. Det vinasshaltiga gödselmedlet gav inga skador.

Du kan läsa mer om vinass här: Information om Vinass i våra produkter

Kemiska analyser

Vi har tidigare gjort analyser hos Groen Agro Control i Holland på råvaror som vi har sett har en ökad risk för innehåll av bekämpningsmedel. Ingen av dessa analyser gav utslag för klopyralid eller aminopyralid.

Både Tomat & chilijorden och komposten som vi tror är grunden till skadorna är skickade till laboratoriet Nibio för analys i början av vecka 15. Nibio kan mäta mycket lägre nivåer av klopyralid eller aminopyralid än andra laboratorier. Vi förväntar oss ett analysresultat inom tre till fyra veckor.

Svenskproducerad kompost i Tomat & chilijord

Den svenskproducerade komposten vi använder i Tomat & chilijorden har under flera år testats av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp där den visat goda resultat och setts som en väldigt lovande råvara för substrat till ekologisk produktion. Komposten innehåller endast vegetabiliskt material från livsmedelsindustrin och jordbruk och är både certifierad enligt SPCR 120 samt tillåten för ekologisk odling enligt KRAV’s regler och EG’s förordning 889/2008. Komposten i en något annan form används som gödselmedel i ekologiskt jordbruk.

Den här komposten använder vi endast i Tomat & chilijorden. De problem vi nu ser är kopplat till en kontaminerad batch av komposten, då vi använt denna råvara i flera år med mycket goda odlingsresultat.

Vi har informerat både KRAV och kompostproducenten om våra misstankar. Producenten arbetar nu med att söka uppströms i sitt råvaruled för att spåra vad som kan ha bidragit med kontamination.

Cirkulära produkter & hållbarhet

Att öka mängden säkert cirkulärt material i våra produkter har varit en stark drivande faktor i vårt hållbarhetsarbete. Det är med mycket stor oro vi ser att restsubstanser kan ge så omfattande skador på växter och att dessa återfinns i produkter från livsmedelskedjan. Det finns inte mycket kunskap att inhämta och detta är verkligen en ögonöppnare som vi men även andra som arbetar för ett cirkulärt samhälle behöver arbeta vidare med. Vi har sett att det behövs fler tester, analyser och forskning för att säkerställa funktionen hos dessa återvunna råvaror.

Vi håller en nära kontakt med KRAV, våra leverantörer men även med våra kollegor i branschen, myndigheter och andra organisationer för att hitta en lösning, så att vi kan fortsätta leverera den odlarglädje och produktkvalitet vi är kända för.

Vi beklagar verkligen de odlare som fått sina plantor skadade och vi försöker att ordna ersättning via våra återförsäljare eller direkt via oss. På grund av högt tryck just nu så kan hanteringen dröja något.

Har du frågor?

Om du upplever problem med en produkt, kontakta i första hand din trädgårdshandel där du köpt den. Om du tror att dina plantor blivit påverkade är du välkommen att kontakta oss via expertfragor@hasselforsgarden.se.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt och samla kunskap för framtiden vill vi gärna ha svar på följande frågor när du mejlar oss:

  • När och var har jorden inhandlats? Antal säckar?
  • Har du jord kvar? Om du har det vill vi gärna ha batchkod från säcken. Det är en nummerserie på ena sidan av säcken som skrivs med svarta punktade siffror, se exempel här: Batchkod Tomat & chilijord
  • Hur många plantor har du satt om och vilka växter, ser du sortskillnader? Bifoga gärna bilder!
  • Hur lång tid efter omplantering/sådd började du se problem?
  • Namn och adress

Hantering av personuppgifter, GDPR

Vi hanterar dina personuppgifter och informationen från dig endast för att lösa det här problemet och inte för något annat. Vi hanterar personuppgifterna i linje med vår Privacy policy som du kan läsa mer om här: Privacy policy Kekkilä BVB.

Publicerat den 22 april 2021.

Sök