Hoppa över innehåll

Information om problem med Tomat & chilijord

Bästa odlare,

Det har kommit till vår kännedom att odlare sett skador på plantor vid användning av vår Tomat & Chilijord och med anledning av detta vill vi med denna artikel förklara orsaken till detta och ge den fakta vi har för närvarande.

Vi uppdaterar löpande när vi får ny information. Senast uppdaterad 2021.05.25.

Säljstopp

Vi tar detta problem på största allvar och har fr.o.m. vecka 16 rekommenderat våra återförsäljare att stoppa försäljningen av Tomat & chilijord. Om du har köpt Tomat & chilijord och inte vill behålla den bör du i första hand kontakta butiken där du köpt jorden och byta ut den mot en annan produkt. Vi rekommenderar vår P-jord eller Ros & perennjord som ersättning, dessa är bara gödslade med handelsgödsel och innehåller inga restprodukter från jordbruket eller gödsel från djur. De är veganska men inte KRAV-märkta.

Provodling

I samband med frågeställningarna kring vinass, tog vi initiativ till systematiska provodlingar med produkter och råvaror i vårt eget forskningslab. Vi provodlade i början av 2021 med tomat och bönor som är känsliga för låga halter klopyralid. Bönor har i våra test visat sig vara känsligare än de tomater vi odlat. Tomat & chilijord samt dess råvaror ingick i omgång två av provodlingen.

Våra provodlingar visar att problemet med missbildade plantor inte är isolerat till vinass som tidigare diskuterats.

Det vi istället ser är att den svenskproducerade komposten vi använder i Tomat & chilijorden är det som troligen orsakar skadorna. Det vinasshaltiga gödselmedlet gav inga skador i provodlingen. Biokomposten och Tomat & chilijorden gav upphov till skador i bönor. Vårt forskningslab hade tyvärr inte tillräckligt med material för att provodla både tomater och bönor i biokomposten. Vi valda att fokusera på provodling av bönor då de i våra tidigare tester visat sig vara känsligare än tomater för klopyralid.

Du kan läsa mer om vinass och våra tidigare provodlingar här: Information om Vinass i våra produkter

Klicka på bilden för att öppna den i större format.

Bedömningsunderlag för provodling

Kriterierna som användes för bedömning av växtskador på bönor togs från: “Bioassay test for herbicide Residues in compost,” protocol for gardeners and researcher, December 2002, Washington State University.

Kriterier för bedömning

No symptoms Leaves lie flat before opening. Leaves do not cup or curl upward at all
Slight damage Leaves of new growth are somewhat cupped. Leaves do not lie flat before opening
Moderate damage Leaves are obviously cupped
Severe damage Most leaves are cupped. Stems are twisted

Resultat

Referens (blomjord – ej HFG) No symptoms
Biokompost Vego Moderate damage
Vegetabiliskt gödsel NPK 5-1-7 No symptoms
Tomat&chilijord Moderate damage
U-jord No symptoms
Trädgårdsgödsel Spira No symptoms
Trädgårdsgödsel Mognad No symptoms
Gödsel för Köksträdgården No symptoms
Gödsel för frukt och bär No symptoms
Hönsgödsel No symptoms
Organisk Växtnäring Severe damage

Kemiska analyser

Vi har tidigare gjort analyser hos Groen Agro Control i Holland på råvaror som vi har sett har en ökad risk för innehåll av bekämpningsmedel. Ingen av dessa analyser gav utslag för klopyralid eller aminopyralid.

Både Tomat & chilijorden och komposten som vi tror är grunden till skadorna skickades till laboratoriet Nibio för analys i början av vecka 15. Nibio kan mäta mycket lägre nivåer av klopyralid eller aminopyralid än andra laboratorier.

Två prover av Tomat & chilijord och ett på biokomposten har analyserats. Klopyralid har påvisats i ett prov av Tomat & chilijord medan det andra inte hade påvisbara nivåer. Även i biokomposten påvisades klopyralid.

Ingen aminopyralid har påvisats i något av proverna.

Vi skickade även prover på den vegetabiliska gödseln i Tomat & chilijord till Nibio. De proverna fastnade tyvärr i tullen till Norge varpå vi nu skickat nya prover och väntar på dessa provsvar.

Svenskproducerad kompost i Tomat & chilijord

Den svenskproducerade komposten vi använder i Tomat & chilijorden har under flera år testats av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp där den visat goda resultat och setts som en väldigt lovande råvara för substrat till ekologisk produktion. Komposten innehåller endast vegetabiliskt material från livsmedelsindustrin och jordbruk och är både certifierad enligt SPCR 120 samt tillåten för ekologisk odling enligt KRAVs regler och EG’s förordning 889/2008. Komposten i en något annan form används som gödselmedel i ekologiskt jordbruk.

Den här komposten använder vi endast i Tomat & chilijorden. De problem vi nu ser är troligen kopplade till kontaminerade batcher av komposten, då vi använt denna råvara i flera år med mycket goda odlingsresultat.

Vi har informerat både KRAV och kompostproducenten om våra misstankar. Producenten arbetar nu med att söka uppströms i sitt råvaruled för att spåra vad som kan ha bidragit med kontamination.

Vad händer nu?

Vi har informerat både KRAV och kompostproducenten om de problem vi sett med komposten. Producenten arbetar nu med att spåra vad som kan ha bidragit med kontamination.

Vi kommer nu att göra vidare analyser och provodlingar för att se omfattningen av problemet med förekomst av kontaminerade växtrester från jordbruket.

Vi håller en nära kontakt med KRAV, våra leverantörer men även med våra kollegor i branschen, myndigheter och andra organisationer för att hitta en lösning, så att vi kan fortsätta leverera den odlarglädje och produktkvalitet vi är kända för.

Vi beklagar verkligen de odlare som fått sina plantor skadade och vi försöker att ordna ersättning till de som drabbats. Du når oss via mejladressen nedan. På grund av högt tryck just nu så kan hanteringen dröja något.

Har du frågor?

Om du upplever problem med en produkt, kontakta i första hand din trädgårdshandel där du köpt den. Om du tror att dina plantor blivit påverkade är du välkommen att kontakta oss via expertfragor@hasselforsgarden.se.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt och samla kunskap för framtiden vill vi gärna ha svar på följande frågor när du mejlar oss:

  • När och var har jorden inhandlats? Antal säckar?
  • Har du jord kvar? Om du har det vill vi gärna ha batchkod från säcken. Det är en nummerserie på ena sidan av säcken som skrivs med svarta punktade siffror, se exempel här: Batchkod Tomat & chilijord
  • Hur många plantor har du satt om och vilka växter, ser du sortskillnader? Bifoga gärna bilder.
  • Hur lång tid efter omplantering/sådd började du se problem?
  • Namn och adress

Hantering av personuppgifter, GDPR

Vi hanterar dina personuppgifter och informationen från dig endast för att lösa det här problemet och inte för något annat. Vi hanterar personuppgifterna i linje med vår Privacy policy som du kan läsa mer om här: Privacy policy Kekkilä BVB.

Publicerat den 22 april 2021.

Sök