Hoppa över innehåll

Information om torv

Torv är inte en klimatbov

Det absolut enklaste och billigaste sättet att fånga koldioxid ur luften är att odla växter. Att använda torv från redan läckande torvmarker till plantodling gör att kolet i torven nyttiggörs så att växterna växer bättre. När torv används som jordförbättring bygger kolet i första hand upp mikrolivet i jorden och skapar därigenom bättre växtförhållanden.

Torvens unika egenskaper som odlingssubstrat möjliggör plantodling både till matproduktion, skogsplantering, grönare stadsmiljöer och grönare hemmamiljöer. Nyttan måste ställas mot den påverkan som torvproduktion orsakar.

Hasselfors Garden använder torv som råvara för att tillverka jord och jordförbättring. Inte minst under pandemin har vi sett hur stor betydelse odlande och växter har för människor, både för att tillverka egen mat men inte minst för att må bra. Odlingsdrömmarna börjar med torvbaserad jord.

Vi använder även kompost och andra material i vår jordproduktion men torven kan inte enkelt bytas ut då alternativen inte i tillräcklig kvantitet och/eller kvalitet. Kompost nämns ofta som en god ersättare till torv. I storskalig jordproduktion kan komposter bara användas om de blandas ut med andra material och torven är oslagbar som utblandningsmaterial även till detta.

Vi är stolta över att ha intresserade ägare. Våra finska ägare, som också har sitt ursprung i skog och torvmarker, har sett möjligheterna på den svenska marknaden och investerar både i produktion och organisation.

Sverige är rikt på torv. Den årliga tillväxten av torv är lågt beräknad mellan 20–40 miljoner kubikmeter. Det svenska torvbruket är tillståndspliktigt och sköts med myndigheternas insyn. Ca 2,6 miljoner kubikmeter torv skördades 2020.

Torvbruket sker på 0,5 % av Sveriges dikade torvmarker. Torvbruk sker endast på sedan tidigare dikade torvmarker, inga orörda torvmarker tas i anspråk. Branschen tar ansvar för de marker som brukas, efterbehandling är obligatoriskt och görs utan kostnad för skattebetalarna.

Efterbehandling gör att torvtäkter naturligt kan läka och bli värdefulla naturmiljöer som snabbt blir nya kolsänkor. I vår koncern har vi mer än 1200 ha goda exempel på efterbehandlingar där dikade torvmarker efter att torven skördats klart blivit till produktiv skogsmark eller nya våtmarker med vattenspeglar..

Torvbranschen har alltid haft ett nära samarbete med forskare. Genom vår egna forskningsstiftelse ges stöd till forskning om torv och torvmarkernas betydelse, inte minst dess miljöpåverkan.

Läs mer om torv hos Svensk Torv: https://svensktorv.se/

Läs mer om alternativ till torv: https://svensktorv.se/torvens-alternativ/

Läs mer om Hasselfors Gardens hållbarhetsarbete: https://www.hasselforsgarden.se/hallbarhet/

Publicerat 2021.10.12

Sök