PREMIÄR – Hasselfors Gardens digitala sälj- och produktutbildning

Du har väl inte missat Hasselfors Gardens digitala sälj- och produktutbildning! Utbildningen utgår från växternas och odlarens behov under olika säsonger och förklarar på ett enkelt sätt vilka produkter som passar till vad, när och varför.

Utbildningen består av 6 filmer. Du och din personal kan välja att göra dem var och en för sig eller alla på en gång.

  • Kapitel 1. Förkultivering och omplantering
  • Kapitel 2. Tät och grön gräsmatta
  • Kapitel 3. Odla ätbart
  • Kapitel 4. Blommande växter i trädgården
  • Kapitel 5. Häckar, buskar och träd
  • Kapitel 6. Vad är jord och gödsel?

Om du inte redan fått inloggningsuppgifter av oss så hör av dig till din säljare eller till Jeanette Ekelund på 076 677 05 58 eller skriv till Jeanette.ekelund@hasselforsgarden