Ekotoa

Ekotoa 50 L

  • Lätt att installera och god kapacitet
  • Snygg, innovativt kompositmaterial ger en skön känsla
  • Lakvätska samlas i separat behållare

En snygg torrtoalett med god kapacitet och ett patenterat behållarsystem. Toaletten är liten och enkel att installera. Passar t ex vid fritidshuset, verkstaden eller stallet.

  • Mått

    500 x 470 x 510 mm 

  • Kapacitet

    50 l

Ekotoa 50 L har en kapacitet som räcker för fritidsbruk för enfyrapersoners familj i cirka 30 dagar

Ventilation och infiltrationsenhet ingår. Ventilationsrör, lakvätskeslang och uppsamlingskärl införskaffas separat. Litet underhåll och är lätt att tömma och rengöra. Innehållet efterkomposteras i kompostbehållare.

 

Användning och skötsel

Placera Ekotoan direkt på golvet, det behövs inga genomföringar för toastommen. Underlaget ska vara plant för att lakvätskan ska kunna rinna ut och inte stanna inuti toaletten där det kan ge luktolägenheter. Golvet får luta 2 % mot torrtoans bakre del.

Användning

• Innan du börjar använda torrtoan ska du strö ut 2–3 cm Hasselfors Garden Sanitetstorv i botten på innerbehållaren.

• Tillsätt efter varje användning ett ordentligt lager av strömaterial, t.ex. Hasselfors Sanitetstorv.

• Förvara strömaterialet så att det är lätt till hands, helst i ett kärl med lock så att det hålls torrt.

• Du kan påskynda komposteringsprocessen genom att strö över Hasselfors Garden  Biotoalettstart.

• Eftersom behållaren vanligen fylls ojämnt kan du vid behov vrida på innerbehållaren med knoppen som finns bredvid sitsen.

• Vid användning vintertid i ett kallt utrymme rekommenderar vi att du fodrar innerbehållaren med en skyddspåse för att inte lakvätskan ska skada konstruktionen om den fryser till. Då bör du också använda rikligt med strö.

Tömning

• Lyft av hela överdelen på Ekotoan och lägg på ett lager strömaterial.

• Ta fram och lägg ut ett skydd på golvet

• Ta tag i innerbehållaren under den tandade kragen och lyft ut behållaren på skyddet.

• Bär behållaren och skydd till tömningsplatsen.

• Töm behållaren och rengör den, t.ex. genom att spola av den med vattenslang. Kontrollera att hålen i bottnen inte har täppts till.

• Toalettavfall ska efterkomposteras i cirka två år innan det kan användas i trädgården för jordförbättring eller blandning av egen     trädgårdsjord.

• Du kan lägga avfallet i en godkänd behållare för efterkompostering t.ex. Hasselfors Garden Trädgårdskompost Jordglob.

• Ekotoan behöver ordentlig ventilation för att fungera som den ska.

Installation av ventilationsrör

• Ventilationsrör (ø 75 mm) för toautrymmet  medföljer inte utan införskaffas separat.

• Koppla röret till ventilationskopplingen i ytterbehållaren och led ut det genom väggen i höjd med toalettens bakre del.

• Om möjligt bör du installera röret utan onödiga vinklar på över 45º .

• Ventilationen blir effektivast om ventilationsröret slutar 1 m ovanför byggnadens taknock.

Installation av lakvätskeslang

• De lakvätskor som uppkommer vid användning behöver ledas bort för att torrtoan ska fungera rätt.

• Anslut en PVC-slang (ø 1/2”) till torrtoan. Skaffa en slang som är av rätt längd med tanke på placeringsplatsen.

• Anslut slangen till lakvätskeblocket som finns i torrtoans stomme.

• Led lakvätskan till en separat behållare (t.ex. en plastdunk) utomhus. Behållare medföljer inte.

• Kontrollera att slangen har fall hela vägen för att vätskan ska kunna rinna ut.

• Inomhus kan du ansluta lakvätskeslangen till avloppet

Which country site would you like to visit?