Hoppa över innehåll
Gödsel

Gräsmattegödsel Natur

Brun låda med en illustration av gräs på Kvinna som strör ut gödsel på gräsmattan En hand som håller i gödsel

Långtidsverkande gödsel som ger en tät och fin gräsmatta. Det är en mild gödsel som är trygg att använda där barn och husdjur vistas.

 

100% naturlig gräsmattegödsel, KRAV-märkt

Underhållsgödsla för långvarig effekt

Användningstid mars-juli

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

10 l

Räcker till

300 kvm

100% naturlig gödsel

NPK 9-0,5-3,5

Brun låda med en illustration av gräs på Kvinna som strör ut gödsel på gräsmattan En hand som håller i gödsel

Gräsmattegödsel Natur är en mild gödsel som är trygg att använda där barn och husdjur vistas. Den är extra rik på kväve som gynnar tillväxten på gräset och gör det grönare. Gödseln tillverkas av återvunna råvaror från livsmedelsindustrin och gynnar markens mikroliv så att växterna kan ta upp näringen. Gödseln är långtidsverkande och inverkar positivt på jorden. Du behöver inte gödsla mer än 1–2 gånger per säsong. Gödseln är välbalanserad och innehåller alla näringsämnen som gräsmattan behöver för att växa sig frisk, tät och tålig. Gödseln går även att använda till andra växter som behöver stimuleras för att ge extra tillväxt.

NPK 9-0,5-3,5 står för de näringsämnen som gödseln huvudsakligen innehåller och som gräset behöver mest av. Siffrorna visar innehållet i procent.

  • Kväve (N) gynnar tillväxten på gräset och gör det grönare.
  • Fosfor (P) är bra för rötternas tillväxt så att gräset blir slitagetåligt.
  • Kalium (K) gör att gräset klarar torka och kyla bättre.
  • Det här gödselmedlet innehåller dessutom tångmjöl rikt på mikronäring som ytterligare stärker gräset och gör det grönare.

Dosering:

Underhållsgödsling: ca 3 l/100 m2 sprids när gräset börjar växa i april-maj. Upprepa vid midsommartid. Om gräsklippet samlas upp kan ytterligare gödsling behövas.

Nyanläggning av gräsmatta: Grundgödsla innan sådd eller utläggning av färdiggräs. Sprid ca 5 l/100 m2 och bruka ned 10–15 cm i jorden. Sådd gräsmatta ges en startgödsling med ca 4 l/100 m2 när gräset kommit upp minst ett par cm. Vid höstsådd vänta med att startgödsla till våren. Färdiggräs gödslas med 4 l/100 m2 några veckor efter utläggning.

Varutyp: Organisk gödsel  NPK 9-0,5-3,5

Volym: 10 l

Sammansättning: hår- och fjädermjöl, vegetabiliska restprodukter t ex kakao, vinass, råfosfat, tångmjöl. Innehåller animaliska biprodukter kategori 2, hygieniserade genom uppvärmning enl EU:s förordning 1774/2002

Torrsubstans: 90 %

Organiskt material: 70-80 % av ts

Maxgiva ekologisk odling KRAV: 2 dl/m2

Näringsvärde total (vikt %):
Kväve total-N: 9,0 %
-NO3-N + NH4-N: 0,9 %
-vattenlösligt N: 0,9 %
Fosfor (P): 0,5 %
-vattenlösligt P 0,3 %
-citratlösligt P: 0,3 %
Kalium (K): 3,5 %
-vattenlösligt K: 3,0 %
Kalcium (Ca): 1,4 %
Magnesium (Mg): 0,2 %
Svavel: 3,0 %
Järn (Fe): 380 mg/kg ts
Klor: <2 % (klorfri)

Gödsla miljövänligt:

• Mät området som ska gödslas. Följ doseringsanvisningarna.
• Vatten löser upp gödseln och gör att näringen kan frigöras. Sprid gödseln före regn eller vattna en mängd motsvarande ca 10 mm regn.
• Jämn spridning ger snyggast resultat. Använd gärna gödselvagn. Vid manuell spridning, gå över gräsmattan och sprid halva gödselmängden åt ena hållet och resten åt andra hållet.

Förvaring:
Förslut hinken väl och förvara den torrt. Produkten förändras inte under torr lagring.

Förpackningsinformation:
Källsortera förpackningen enligt din kommuns anvisningar för hårda plastförpackningar.

KRAV-märket

Sök