Komposterande Ekotoa 100 l

Komposterande Ekotoa 100 l kombinerar snygg design och god användbarhet. Ekotoan behöver vare sig el eller vatten för sin funktion och är ett snyggt val för uthuset eller ett uppvärmt utrymme i fritidshuset.

 • Lätt att installera, luktfri och angenäm att använda
 • Funktionell design Snygg, innovativt kompositmaterial ger en skön känsla
 • Separerar lakvätska som samlas i separat behållare
 • Material: PE + glasfiberförstärkt PP
 • Mått

  800 x 460 x 800 mm

Komposterande Ekotoa 100 L har en kapacitet som räcker för



fritidsbruk för en fyrapersoners



familj i cirka 60 dagar
 • Komposterande ekotoa 100 l är en elegant torrtoalett med hög kapacitet och en patenterad behållarkarusell som underlättar tömningen. Ett både snyggt och praktiskt val för uthuset eller ett uppvärmt utrymme vid fritidsstugan. Toaletten kräver ingen el- eller vatteninstallation. Rätt installerad och underhållen är Komposterande Ekotoa 100 L luktfri och angenäm att använda. Tömning och rengöring är enkel tack vare en funktionell design och förstklassiga material.

  Komposterande ekotoa ställs direkt på golvet, ett ventilationsrör leds ut bakåt eller upp genom taket. Dess runda yttre döljer tre behållare i en patenterad karusell som förlänger tömningsintervallerna och underlättar skötsel eftersom avfallet är förkomposterat när det är dags för tömning. Toaletten separerar överskottsvätska genom behållarna, den leds via en lakvätskeslang på baksidan till ett separat uppsamlingskärl.

  Innehållet efterkomposteras i sluten kompostbehållare.

  Installera Komposterande Ekotoa 100 L direkt på golvet. Underlaget ska vara plant för att lakvätskan ska kunna rinna ut och inte stanna inuti toaletten där det kan ge luktolägenheter. Golvet får luta 2 % mot torrtoans bakdel.

  Funktion

  • Innan du börjar använda Ekotoan ska du strö ut 2–3 cm Hasselfors Garden Sanitetstorv i botten på innerbehållaren.

  • Tillsätt efter varje användning ett ordentligt lager av strömaterial, t.ex. Hasselfors Garden Sanitetstorv.

  • Förvara strömaterialet så att det är lätt till hands, helst i ett kärl med lock så att det hålls torrt.

  • Du kan snabba upp komposteringsprocessen genom att strö över Hasselfors Garden Biotoalettstart.

  • När en behållare är full, täck med ett lager (ca 2 cm) strömaterial och vrid fram en ny behållare. Den fulla behållaren blir kvar i toalettens bakre del, och kompostering av avfallet påbörjas.

  Tömning

  • Lyft av locket på Ekotoan och bär ut de fulla behållarna med hjälp av lyfthandtagen som finns under locket. Lägg ett skydd om innerbehållarens botten för att undvika att eventuell vätska läcker ut inomhus.

  • Töm behållaren och rengör den, t.ex. genom att spola av den med vattenslang. Kontrollera att silhålen i bottnen inte har täppts till.

  • Toalettavfall ska efterkomposteras i cirka två år innan det kan användas i trädgården för jordförbättring eller blandning av egen trädgårdsjord.

  • Du kan lägga avfallet i Hasselfors Garden Trädgårdskompost Jordglob för efterkompostering om en tät plast läggs i botten.

  Installation av ventilationsrör

  • Komposterande Ekotoa behöver ordentlig ventilation för att fungera som den ska.

  • Ventilationsrör (ø 75 mm) för toautrymmet medföljer inte utan införskaffas separat.

  • Koppla röret till ventilationskopplingen på Ekotoans ovansida och led ut det antingen genom väggen bakom toaletten eller upp genom taket.

  • För en fungerande ventilation bör du om möjligt installera röret utan onödiga vinklar  på över 45º.

  • Ventilationen blir effektivast om ventilationsröret slutar 1 m ovanför  byggnadens taknock.

  Installation av lakvätskeslang

  • De lakvätskor som uppkommer vid användning behöver ledas bort för att toaletten ska fungera rätt.

  • Anslut slangen (ø 1/2”) till den separata lakvätskekopplingen och skruva fast den i gängorna i Ekotoans ytterbehållare.

  • Led lakvätskan till en separat behållare (t.ex. en plastdunk) utomhus.

  • Kontrollera att slangen har fall hela vägen för att vätska ska kunna rinna ut.

Which country site would you like to visit?