Gödsel

Mineralgödsel för Gräsmattan

  • En kväverik snabbverkande gödsel som gynnar skottbildning och tillväxt hos gräs
  • Granulerad, lätt att sprida för hand eller med spridare

Mineralgödsel för gräsmattan ger snabbt en grön frodig gräsmatta som inte låter mossa och ogräs att ta över. Gräset blir tätvuxet och får en kraftigt grön färg och tåligare mot slitage, torka och vinterskador.

  • Förpackning

    10 l

  • Åtgång

    En säck räcker till ca 500 kvm underhållsgödsling.

  • NPK 21-4-7

Användning och skötsel

Gräsmattan behöver ny näring särskilt om gräsklippet tas bort vid varje klippning. En välgödslad gräsmatta ser snygg ut genom att gräset blir tätvuxet och får en kraftigt grön färg. Mossa och ogräs kan inte ta över. Dessutom blir gräset tåligare mot slitage, torka och vinterskador.

Mineralgödsel kallas de gödselmedel som framställs med industriella processer. De är koncentrerade, lättlösliga och kan snabbt tas upp av växterna. Det här gödselmedlet är rikt på kväve och är anpassat för gräs. Det går även att använda till andra växter som behöver stimuleras för att ge extra bladmassa.

Underhållsgödsling: sprid 2 l/100 kvm per månad under växtsäsongen april – augusti. Starta när gräset vuxit ca 5 cm. Om gräsklippet samlas upp kan ytterligare gödsling behövas.

Nyanläggning av gräsmatta: Grundgödsla innan sådd eller utläggning av färdiggräs. Sprid ca 5 l/100 kvm och bruka ner 10 -15 cm i jorden. Sådd gräsmatta ges en startgödsling med ca 2 l/100 kvm när gräset kommit upp minst ett par cm. Vid höstsådd vänta med att startgödsla till våren. Färdiggräs gödslas några veckor efter utläggning med 2 l/100 kvm.

Hantering och miljöråd 

Använd handskar vid hantering, gödseln verkar uttorkande på huden. Förslut påsen väl och förvara den torrt. Produkten förändras inte under torr lagring. Fukt gör att den klumpar ihop sig.

Gödsla på bästa sätt:

Sprid gödseln i små givor jämnt fördelat över växtsäsongen. Mät området som ska gödslas. Följ doseringsanvisningarna. Vatten löser gödselkornen och gör näringen tillgänglig för gräset. Sprid gödseln före regn eller vattna en mängd motsvarande ca 10 mm regn.

Innehåll

Typ: granulerat mineralgödsel NPK 21-4-7

Volymvikt: 1,1 kg/l

Näringsvärde totalinnehåll (vikt %):
Kväve
Total-N: 20,6 %
Nitrat (NO3-N): 8,0 %
Ammonium (NH4-N):12,6 %
Fosfor (P): 3,6 %
Kalium (K): 6,6 %
Svavel (S): 2,5 %
Magnesium (Mg): 0,9 %
Kalcium (Ca): 3,6 %

NPK 21-4-7 står för de näringsämnen som gödseln huvudsakligen innehåller och som växterna behöver mest av. Siffrorna visar innehållet i procent.

Kväve (N) gynnar tillväxten på gräset och gör det grönare.
Fosfor (P) är bra för rötternas tillväxt så att gräset blir slitagetåligt.
Kalium (K) gör att gräset klarar torka och kyla bättre.
Det här gödselmedlet innehåller dessutom näringsämnena svavel, magnesium och kalcium som ytterligare stärker gräset.
Jämn spridning ger snyggast resultat. Använd gärna gödselvagn. Vid manuell spridning, gå över gräsmattan och sprid halva gödselmängden åt ena hållet och den resten åt andra hållet.

Which country site would you like to visit?