Gödsel

Naturgödsel för Blommor, buskar & träd

 • Ett långtidsverkande, välbalanserat naturgödsel speciellt anpassat för blombildning, knopp och fruktsättning
 • Baserad på organiska biprodukter från livsmedelsindustrin
 • Krossad pellets som är lätt att sprida

Naturgödsel för blommor, buskar och träd förvandlar jorden till en rik buffé med växtnäring som gynnar blombildning, skördekvalitet, härdighet och ger en frisk grönska.

 • Förpackning

  4 l

 • Åtgång

  En säck räcker till ca 15-40 kvm.

 • Krav-märkt

  Organisk gödsel NPK 4-2,5-8

Användning och skötsel

Alla växter behöver näring. Genom att tillsätta denna gödsel förvandlar du jorden till en rik buffé. Blommor, buskar och träd ska vara friska och härdiga, ge en god skörd men inte växa alltför frodigt. Det här gödselmedlet gynnar blombildning, skördekvalitet, härdighet och ger en frisk grönska.

Naturgödsel kommer från växt- och djurriket och måste till stor del omsättas av markens mikroliv innan växterna kan ta upp näringen. Det gör att naturgödsel är långsamverkande men också att den har en positiv inverkan på jordens struktur. Du behöver inte gödsla mer än 1–2 ggr per säsong. Naturgödsel är välbalanserat och innehåller alla näringsämnen som växterna behöver. Gödseln går utmärkt att använda även till andra trädgårdsväxter som behöver en allsidig gödsling, men där du vill hålla igen lite på tillväxten. Det går att kombinera denna naturgödsel med annan gödsel.

Fruktträd, bärbuskar, prydnadsbuskar och träd: 
Beräkna ca 1 dl per buske eller upp till 5 dl för stora träd. Sprid gödseln på den markyta grenverket täcker (mest i utkanten av grenverket, där är rötterna mest aktiva). Bästa tiden för gödsling är strax före knoppsprickning.

Häckar: 
Ge ca 1 dl per sträckmeter på våren. Klippta häckar ges 1 dl till runt midsommar.

Rosor, klematis: 
Ge 1 dl på våren och 0,5 dl vid midsommar.

Perennarabatter, prydnadsgräs: 
Ge ca 1 dl per kvm.

Sommarblommmor: 
Blanda ner 1–2 msk per liter jord. Den lägre dosen om jorden redan är gödslad.

Hantering och miljöråd

Förslut påsen väl och förvara den torrt och utom räckhåll för barn, husdjur och möss.
Produkten förändras inte under torr lagring.

Gödsla på bästa sätt:

Sprid det mesta av gödseln i början av säsongen.
Mät/mål området som ska gödslas. Följ doseringsanvisningarna.
Vatten gör att näringen kan frigöras. Sprid gödseln före regn eller vattna en mängd motsvarande ca 10 mm regn.

Användning och skötsel

Torkad, värmebehandlad gödsel tillverkad av restprodukter från både växt- och djurriket. Pelleterad.

Varutyp: Organisk gödsel NPK 4-2,5-8

Näringsvärde totalinnehåll (vikt %):
Kväve Total-N: 4,0 %
NO3-N + NH4-N: 2,8 %
Vattenlösligt N: 2,8 %
Fosfor (P): 2,5 %
Citratlösligt P: 1,9 %
Kalium (K): 8,0 %
Vattenlösligt K: 8,0 %
Kalcium/Kalsium (Ca): 4,3 %
Magnesium (Mg): 2,0 %
Svavel/Svovl: 4,2 %
Koppar/Kobber (Cu): 0,005 %
Järn/Jern (Fe): 0,03 %
Zink/Sink (Zn): 0,005 %

Ammoniumlaktatlöslig näring (g/100 g gödsel)
Fosfor (P-Al): 1,7
Kalium (K-Al): 8,0
Magnesium (Mg-Al): 0,2
Calsium (Ca-AL): 4,0

Sammansättning:
Köttbenmjöl, vegetabiliska biprodukter t.ex. kakao, vinass, melass. Animaliska biprodukter hygieniserade enl EU:s förordning 1774/2002.
Volym: 4 l
Torrsubstans: > 90 %
Organiskt material: 55-60 % av ts
Volymvikt: 0,7-0,9 kg/l
Kvalitetsklass (Norge): 0

Which country site would you like to visit?