Gödsel

Naturgödsel för Gräsmattan

 • En kväverik långtidsverkande naturgödsel som gynnar skottbildning och tillväxt hos gräs
 • Baserad på organiska biprodukter från livsmedelsindustrin
 • Krossad pellets som är lätt att sprida

Naturgödsel för gräsmattan är en långtidsverkande gödsel som gör att gräsmattan blir tätvuxen och får en kraftigt grön färg. Gräset tåligare mot slitage, torka och vinterskador.

 • Förpackning

  10 l

 • Åtgång

  En säck räcker till ca 250 m2 underhållsgödsling

 • KRAV-märkt

  Organisk gödsel NPK 9-1-3

Användning och skötsel

En välgödslad gräsmatta ser snygg ut genom att gräset blir tätvuxet och får en kraftigt grön färg. Mossa och ogräs kan inte ta över. Dessutom blir gräset tåligare mot slitage, torka och vinterskador.

Naturgödsel kommer från växt- och djurriket och måste till stor del omsättas av markens mikroliv innan växterna kan ta upp näringen. Det gör att naturgödsel är långsamverkande, men också att den har en positiv inverkan på jordens struktur. Du behöver inte gödsla mer än 1–2 gånger per säsong. Naturgödsel är välbalanserat och innehåller alla näringsämnen som gräsmattan behöver för att växa sig frisk, tät och tålig. Det här gödselmedlet är extra rikt på kväve som gynnar tillväxten på gräset och gör det grönare. Gödseln går även att använda till andra växter som behöver stimuleras för att ge extra bladmassa.

Underhållsgödsling: 4 l/100 kvm när gräset börjar växa i april-maj. Upprepa vid midsommartid. Om gräsklippet samlas upp kan ytterligare gödsling behövas. En säck räcker till ca 250 m2 underhållsgödsling.

Nyanläggning av gräsmatta: Grundgödsla innan sådd eller utläggning av färdiggräs. Sprid ca 5 l/100 kvm och bruka ned 10–15 cm i jorden. Sådd gräsmatta ges en startgödsling med ca 4 l/100 kvm när gräset kommit upp minst ett par cm. Vid höstsådd vänta med att startgödsla till våren. Färdiggräs gödslas med 4 l/100 kvm några veckor efter utläggning.

Hantering och miljöråd 

Förslut påsen väl och förvara den torrt och utom räckhåll för barn, husdjur och möss. Produkten förändras inte under torr lagring.

Gödsla på bästa sätt:

Mät/mål området som ska gödslas. Följ doseringsanvisningarna.
Vatten löser upp gödseln och gör att näringen kan frigöras. Sprid gödseln före regn eller vattna en mängd motsvarande ca 10 mm regn.
Jämn spridning ger snyggast resultat. Använd gärna gödselvagn. Vid manuell spridning, gå över gräsmattan och sprid halva gödselmängden åt ena hållet/siden och resten åt andra hållet.

Innehåll

Torkad, värmebehandlad gödsel tillverkad av restprodukter från växt- och djurriket. Krossad pellets.
Varutyp: Organisk gödsel NPK 9-1-3
Sammansättning: fjädermjöl, vegetabiliska restprodukter t ex kakao, hårmjöl, köttbenmjöl, melass, vinass.
Animaliska biprodukter hygieniserade enl EU:s förordning 1774/20
Volym: 10 l
Torrsubstans: > 90 %
Organiskt material: 75-85 % av ts
Volymvikt: 0,6-0,8 kg/l
Kvalitetsklass (Norge): 0

Näringsvärde totalinnehåll (vikt %):
Kväve
Total-N: 9,0 %
NO3-N + NH4-N: 1,7 %
Vattenlösligt N: 1,7 %
Fosfor (P): 1,2 %
Citratlösligt P: 1,0 %
Kalium (K): 3,1 %
Vattenlösligt:2,9 %
Kalcium/Kalsium (Ca): 4,6 %
Magnesium (Mg): 1,7 %
Svavel/Svovl: 1,9%
Koppar/Kobber (Cu): 0,005 %
Järn/Jern (Fe): 0,1 %
Zink/Sink (Zn): 0,01 %

Ammoniumlaktatlöslig näring (g/100 g gödsel):
Fosfor (P-Al): 0,9
Kalium (K-Al): 3,1
Magnesium (Mg-Al): 0,2
Kalcium (Ca): 4,0

Which country site would you like to visit?