Hoppa över innehåll
Jord

Reko U-jord

Enkla instruktioner till hur du själv sår tomater

Reko U-jord är det bästa valet till ekologisk odling sommarblommor av alla slag. Jorden ger en otrolig blomning i urnor, amplar och balkonglådor. Reko U-jord är även ett utmärkt val till andra näringskrävande växter som odlas i stor jordvolym t ex tomater och chili.

Ger dig rik blomning och tillväxt hela säsongen

Kraftig gödsling som gynnar blommornas utveckling

Godkänd för ekologisk odling

Yrkeskvalitet

Rotkraft

Förpackning

50 l

Enkla instruktioner till hur du själv sår tomater

Ljus torv (H2-4), mörk torv (H6-8), bark, kalk, peatnuggets, naturgödsel, Rotkraft

En överlägsen KRAV-godkänd jord till plantering av sommarblommor men även till andra näringskrävande växter i stora krukor. Utmärkt till att odla tomat, gurka och chili. En jord för alla väder, klarar både uttorkning och regniga perioder. Kraftigt gödslad med olika typer av naturgödsel som verkar både på lång och kort sikt.

Volym: 50 liter, bulk och storsäck

pH-värde: 5,5 – 6,4

Sammansättning: Ljus torv (H2-4), mörk torv (H6-8), bark, kalk, peatnuggets, naturgödsel, Rotkraft

Elektrisk konduktivitet: 50 mS/m

Tillsatt näring per m3:
10 kg hönsgödsel, 5 kg ekogödsel NPK 9-3-4,
0,7 kg kalimagnesia

Tillsatt näring mg/l:

Kväve (NO3-N+NH4-N) 370

Svavel (S) 210
Bor (B) 0,4

Zink (Zn) 3,1
Fosfor (P) 80

Koppar (Cu) 1,1
Kalium (K) 430

Järn (Fe) 60
Magnesium (Mg) 220

Mangan (Mn) 20
Kalcium (Ca) 420

Molybden (Mo) 0,025

Tungmetallinnehåll mg/kg ts +-20%:

Koppar (Cu) 12

Bly (Pb) 4,7
Zink (Zn) 63

Kvicksilver (Hg) 0,023
Kadmium (Cd) 0,23

Krom (Cr) 3,8
Nickel (Ni) 3,6

Silver (Ag) <0,25

KRAV-märket

Sök