Ekotoa

Sanitetstorv

  • Strömedel med stor uppsugningsförmåga för biologiska toaletter
  • Reducerar lukt
  • Helt naturligt

Sanitetstorv är en specialprodukt för ekotoaletter som effektivt suger upp fukt och binder lukt. Sanitetstorv är en utvald blandning av ljus torv och kutterspån.

  • Förpackning

    18 l / 40 l

Användning och skötsel

Sanitetstorv är en specialprodukt för biologiska toaletter. Det en utvald blandning av ljus torv och kutterspån som effektivt suger upp fukt och binder lukt. Torv har en enastående förmåga att ta upp fukt och reducera lukt. Torvens stora uppsugningsförmåga och dess låga pH-värde gör att dålig lukt inte uppstår. Kutterspån luckrar upp och tillför syre i processen så att nedbrytning aktiveras. Kan även användas som strö till komposter och till djur.

Sanitetstorv är helt naturligt och kan efter avslutad kompostering återföras till jorden. Där tas näringsämnen upp av växterna och ger ett fungerande kretslopp. Kontrollera de lokala föreskrifterna i din kommun hur toalettavfallet tas om hand.

Lägg ett par cm tjockt lager Sanitetstorv i botten av latrinkärlet. Strö sedan över ett tunt lager efter varje toalettbesök. Det finns många olika miljötoaletter och det bästa är att följa tillverkarens anvisningar eller pröva fram rätt mängd för just din modell. En tumregel är att starta med 1–2 dl Sanitetstorv. Det kan förekomma enstaka träbitar och kvistar i Sanitetstorven. Kontrollera och ta bort dessa innan produkten används.

Sanitetstorven är även utmärkt att använda som strömedel i komposter och som strö till djur. Funktionen är densamma; Sanitetstorven binder fukt, reducerar dålig lukt och luckrar upp så att syre kommer in i processen. Sanitetstorven gör att viktiga näringsämnen bevaras i kompost eller gödsel så att de kan återföras till kretsloppet.

Which country site would you like to visit?