Gödsel

Sommarblomsnäring

  • Ger fin blomsterprakt till sommarblommorna
  • Yrkeskvalitet
  • Fullt vattenlöslig växtnäring för utvattning

Sommarblomsnäring är en effektiv och koncentrerad växtnäring som lätt löser upp sig i vatten och direkt är tillgängligt för växterna. Det är samma typ av gödsel som växthusodlare använder.

  • Förpackning

    Burk 200 g

  • Åtgång

    1 burk räcker till 200 liter vatten.

Användning och skötsel

Snabbt vattenlöslig växtnäring som ger sommarblommorna en fin tillväxt och rik blomprakt. En regelbunden och jämn tillförsel av näring är det bästa för växterna.  Koncentrerad växtnäring av yrkeskvalitet. Innehåller alla stora näringsämnen i goda proportioner samt chelaterad mikronäring.

Sommarblomsnäring har en sammansättning som också passar utmärkt till odling av andra växter, både ätliga och prydnadsväxter.

Lös 1 mått per liter vatten om du vattnar med näring varje gång.

Lös 2 mått per liter vatten om du använder näring mer sällan. Lös först gödseln i lite varmt vatten. Om gödseln har blivit hård i burken, tillsätt några mått vatten och rör om.

Innehåll

Typ: Mineralgödsel NPK 19-4-20

Kväve/Kvælstof/Nitrogen (N)             19,0 %
Nitrat-N (NO3-N)7,2 %
Ammonium-N (NH4-N)                          1,8 %
Urea-N                                                  10,0 %
Vattenlöslig fosfor (P)                              4,4 % (P2O5  10,1 %)
Vattenlöslig kalium (K)                          20,2 % (K2O 24,3 %)
Magnesium (Mg)                                    1,2 % (MgO 2,0 %)
Svavel/Svovl (S)                                     1,6 % (SO3 4,0 %)
Bor (B)                                                      0,03%
Kobolt (Co)                                              0,001%
Koppar/Kobber (Cu), EDTA-kelat         0,008 %
Järn/Jern (Fe), HEDTA-kelat                   0,17 %
Mangan (Mn), EDTA-kelat                     0,08 %
Molybden (Mo)                                      0,005 %
Zink (Zn), EDTA-kelat                              0,012 %

Förvaras utom räckhåll för barn och med tätt förslutet lock.

Which country site would you like to visit?