Gödsel

Specialgödsel PK

  • Ger ökad härdighet, kvalitet samt hållbarhet på växter och skörd
  • Stimulerar rot, knölbildning och knoppsättning samt främjar avmogning och invintring
  • Kvävefritt mineralgödsel för hela trädgården

Specialgödsel PK innehåller de två växtnäringsämnena fosfor och kalium som växterna behöver för att få god vinterhärdighet och som ger högre kvalitet på blomning och skörd.

  • Förpackning

    4 l

  • Åtgång

    1 säck räcker till 160 m2.

Användning och skötsel

Specialgödsel PK innehåller främst två växtnäringsämnen, fosfor och kalium och används för att öka härdigheten samt ge högre kvalitet på växter och skörd. Den innehåller inte kväve och kan spridas under hela växtsäsongen från vår till höst. Det går utmärkt att kombinera med andra gödselmedel.

Fosfor (P) är nödvändigt för att solljuset ska bli energi i växten och är dessutom bra för rotutveckling, blombildning och fruktmognad.
Kalium (K) är viktigt för härdigheten och för kvalitet och hållbarhet på skörden.

På vår och försommar gödslas t ex potatis och rotfrukter, fruktträd och bärbuskar för att stimulera rot- och knölbildning eller knoppsättning men inte blad- och skottillväxten. Gödseln kan även användas som grundgödsel i trädgårdsland, rabatter och planteringar om den kompletteras med gödsel som innehåller kväve på vår och försommar.

På hösten stärker specialgödseln växterna så att de får ökad härdighet inför vintern. Gödseln främjar avmogning och invintring hos gräsmattan, perenner, buskar och träd. Dessutom gynnas rottillväxt och bildningen av nästa säsongs blomknoppar. Skörden av både köksväxter och frukt blir lagringståligare och kan få bättre smak.

Potatis och rotfrukter: 1 dl/10 kvm ca 1 månad innan skörd.

Bärbuskar, prydnadsbuskar och häckar: 1-2 dl/buske, häckar ca 1 dl per sträckmeter i mars-maj eller augusti-september .

Rosor: ½ – 1 dl/ros en gång i augusti –oktober

Jordgubbar: ½ – 1 msk per planta efter skörd i juni-juli.

Träd: Sprid gödseln en gång i augusti -oktober och mest i trädkronans ytterkant. Små träd 3 dl/träd, medelstora träd 5 dl/träd, stora träd 10 dl/träd.

Fruktträd: 3-5 dl/träd i mars-maj eller augusti-september.

Gräsmattor: Gräset blir tåligare mot övervintringsskador. Sprid ca 2,5 liter gödsel/100 kvm en gång i augusti –oktober

Perenner: 1 dl/ m2 i mars-maj och augusti –september.

Hantering och miljöråd

Använd handskar vid hantering, gödslet verkar uttorkande på huden. Förslut påsen väl och förvara den torrt. Produkten förändras inte under torr lagring.

Gödsla på bästa sätt:

Mät området som ska gödslas. Följ doseringen på säcken. Jämn spridning ger bäst resultat.
Bruka gärna ner gödseln ett par cm i jorden.
Vatten löser gödselkornen och gör näringen tillgänglig för växterna.

Innehåll

Typ: mineralgödsel, klorfri PK 7-25

Vikt innehåll: 8,5 kg
Volymvikt: 1,1 kg/l
Form: granulerat 0-4 mm

Näringsvärde totalinnehåll (vikts%):
Fosfor (P)
citrat och vattenlösligt: 7,0 %
vattenlösligt: 6,8 %
Kalium (K): 25,0 %
varav vattenlösligt: 25,0 %
Kalcium (Ca): 9,3 %
Svavel (S): 3,8 %
Kadmium (Cd): < 5 mg/kg
Klorfritt PK 7-25

Which country site would you like to visit?