Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig

Hasselfors Garden AB
Box  1813
701 18 Örebro
SVERIGE
Tfn: +4619 761 42 00

2. Person som sköter registerärenden

Nina Kinnunen
Kekkilä Group

3. Registrets namn

Kekkilä Group-kundregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att sköta kundrelationer. Personuppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen även för ändamål som anknyter till webbtjänsterna, forskning och marknadsföring samt för att rikta Kekkilä Groups och/eller dess samarbetspartners, annonsörers etc. marknadsföring och/eller direkt marknadsföring utifrån kunduppgifterna.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller kunduppgifter enligt följande gruppering:
Kontaktuppgifter (namn, uppgifter för kontakt)
Uppgifter om intressen
Uppgifter om tillstånd

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter samlas in när kunden registrerar sig i webbtjänsten och under kundrelationen.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Om utlämnande av kundernas uppgifter utanför Kekkilä Group blir aktuellt, ber Kekkilä Group kunderna om samtycke till detta i förväg.

8. Radering av information

Uppgifter kan raderas på kundens begäran eller om kundrelationen upphör. Dessutom kan uppgifter raderas till följd av övervakning om kunden missbrukar tjänsten eller t.ex. bedriver kriminell verksamhet med hjälp av tjänsten.

9. Principer för skydd av registret

Personuppgifterna bevaras konfidentiellt.

10. Förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda överlämnande och behandling av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring.