Hoppa över innehåll

Gröna digitala seminarium

BlueGreenGrey systems- en föreläsning om dagvattenhantering

Den 19 november förklarar Kent Fridell olika begrepp och hur vi kan planera och projektera för framtidens attraktiva och hållbara städer ur ett dagvattenperspektiv med blågröngrå system. Under föreläsningen kommer vi att prata om vilka effekter som urbaniseringen har på vattnets kretslopp och reda ut skillnaderna mellan BGG-system, öppna förstärkningslager, skelettkonstruktioner & regnbäddar. Kent kommer också att dela med sig av erfarenheter från byggda anläggningar och utmaningar som han stött på.

Föredragshållare är Kent Fridell som arbetar på Edge & SLU. Kent har mångårig erfarenhet av att arbeta med hållbar stadsutveckling med Blågröngrå system sk. BGG-system, för omhändertagande och utnyttjande av dagvatten. Systemet bygger på ett innovativt sätt att omhänderta dagvatten från gaturummet med vegetationsytor, s.k. regnbäddar och öppna förstärkningslager. System har implementerat i bland annat Rosendal och Östra Sala backe i Uppsala & i flera projekt i Vellinge.

Datum: 19 november
Tid: 13.00-14.00
Anmälan sker nedan. 

Föreläsare

Kent Fridell

Specialiast på Blågröngrå infrastruktur
Edges

Katja Börjesson

Produktchef Landscaping
Hasselfors Garden

Theodor Odgaard

Key accound manager
Hasselfors Garden

Anmälan webinarium 19 november

Sök