Odling skapar glädje

När du ser på världen som en glad och grön revolutionär kan de små sakerna i din vardag ha stor betydelse för helheten.

Läs mer här

Ge dina växter ett nytt hem

Med tiden blir jorden i krukan fattig på näring och helt genomvävd av rötter. Genom att byta jord kan du göra underverk för dina krukväxter. I den nya jorden finns växtnäring men jordbytet gör också att nya rötter bildas som sedan bättre kan ta tillvara näringen som finns i jorden.