Hoppa över innehåll
Grönsaker och kryddväxter

Frilandsgurka

Cucumis sativus

frilandsgurka_cucumis-sativus

Frilandsgurka går att odla utomhus i trädgårdslandet, i pallkragar men även i krukor. Viktig är att den får god tillgång till vatten, näringsrik jord och en varm skyddad växtplats. Det finns flera olika sorter, nyare F1-sorter har bara honblommor (partenokarp) och ska inte pollineras.

Vattenbehov:

Fuktälskande

Placering:

Sol

Höjd:

20 cm

Rekommenderade produkter

frilandsgurka_cucumis-sativus

Frilandsgurka är relativt tåliga för väder och vind och ger kortare gurkor, 10-15 cm, ofta med knottrigt skal. De kallas även Västeråsgurka och Druvgurka. Äldre sorter t ex Rhensk druv har både han- och honblommor och måste pollineras av bin. Nyare F1-sorter har bara honblommor och ska inte pollineras, risk finns annars att de blir beska och missbildade.

Välj en solig och varm växtplats med näringsrik Ört & Grönsaksjord för utplanteringen i juni. För att förbättra värmeförhållandena kan jorden formas till upphöjda lister. Ska du odla i kruka välj stora kärl om minst 10 liter per planta. Sorter som inte ska pollinera kan täckas med fiberduk för att skapa varmare klimat. Avlägsna duken under blomningstiden till sorter som måste pollineras av bin. Frilandsgurka är mycket frostkänslig.

Frilandsgurka kan sås inomhus månadsskiftet april–maj, plantuppdrivningen tar ca 3–4 veckor. Gurkfröna måste sås i ny jord och i rena krukor eftersom växten är känslig för vissnesjuka. Lägg fröna 2 cm djupt. Planteringsavstånd 40-60 cm. I en pallkrage är det lämpligt att sätta 6 plantor. I de sydligare delarna av landet kan gurkan direktsås mot slutet av maj eller början av juni när jorden har blivit tillräckligt varm. Plantorna täcks med fiberduk för tidigare skörd och i synnerhet vid risk för frost.

Vattnas och gödslas med Växtnäring Tomat & Grönsak under varma perioder för större skörd. Skördas i juli–september. Titta till och plocka av gurkorna regelbundet för att undvika förvuxna gurkor och att ge plats åt nya gurkor. En del sorter är känsliga för mjöldagg som visar sig som grå fläckar på bladen. Torra förhållanden ökar risken för mjöldagg. Konserveras som salt- och ättiksgurka

Frilandgurka kan odlas i hinkar och krukor på balkongen, de trivs i den varma skyddade miljön. Det bästa är då att binda upp revorna mot en spaljé eller låta dem hänga ner. Se till att vattna och gödsla ofta.

Sök