Hoppa över innehåll

Vad är kvalitetsjord?

Våra jordar är fabrikstillverkade. I de tillverkade jordarna blandas sand och lera och berikas med organiskt material och återvunna råvaror.

Torvbaserad odlingsjord

En torvbaserad odlingsjord är luftig och lucker och torven ger jorden viktiga vatten- och näringshållande egenskaper.

 

Information om torv

Mineralbaserad anläggningsjord

Anläggningsjordar har god stadga, de är tyngre och tätare, för att ge stöd till större växter och eftersom mineralpartiklarna inte bryts ner så sjunker och förändras inte jorden så mycket över tid. På så sätt blir anläggningsjorden mer lik den jord som man finner ute i naturen.

Våra mineraljordar

Länge leve livet under marken!

Hasselfors Gardens jordar är tillverkade och skiljer sig därför en del från naturligt bildade jordar. Mikroorganismerna har många viktiga funktioner i jorden och är avgörande i näringskretsloppet i marken, vi analyserar råvaror och jordar även ur biologiskt perspektiv.

För att kunna följa kvaliteten i komposter och förstå komposteringen, behöver vi titta på djupet i vad som händer under processen!

Läs mer

Sök