Hoppa över innehåll

Green City Concept

Alla vi som arbetar med gröna miljöer känner väl till de positiva och viktiga aspekterna som grönska i städer ger. Städer strävar mot att bli mer hållbara, motståndskraftiga och gröna på grund av klimatutmaningar och globala initiativ. Vi arbetar utifrån vårt koncept, som vi kallar Green City Concept, med fyra fokusområden för att stödja kommunala klimatprogram och hållbarhetsmål. Vi hjälper er att göra ansvarsfulla val för att skapa en hälsosam, grön levande stad – för framtiden, klimatet och människan!

Biodiversitet från marken och uppåt

”Jorden är död” eller ”Det myllrar av liv i jorden” är påståenden som enkelt slängs fram och sällan förväntar åhöraren sig en fördjupning. Livet i jorden, markbiologin, tillsammans med strukturen, markfysiken och markemin, utgör de centrala elementen för att skapa god jord. Dessa egenskaper tillsammans skapar förutsättningarna för växter. Vi analyserar råvaror och jordar även ur ett biologiskt perspektiv för att följa kvaliteten i komposter och förstå komposteringen.

Hur kan jag gynna mikrolivet i marken? 

Mikroorganismer behöver husrum, vatten, luft (gasutbyte) och mat.

För att skapa optimala förhållanden för dessa mikrovarelser:

  • Täck jorden med växter eller organiskt material som mulch. Genom att täcka jorden blir temperaturen jämnare, och fukten avdunstar inte lika lätt. Detta skydd mot jordytan förhindrar även kompaktion.
  • Se till att jorden är porös för att gynna mikroorganismerna och undvik kompaktering av marken.
  • Satsa på mångfald genom att odla olika grödor och blommor. Ängar är inte bara vackra utan främjar också en rik biodiversitet både under och över jord.
  • Använd bra kompost som ett värdefullt tillskott av mikroorganismer. Vi använder kompost i princip alla våra jordar. Tillför kompost eller naturgödsel för att stimulera mikrolivet och bidra till näring. Undvik överdriven användning av handelsgödsel eller bekämpningsmedel.
  • Minska jordbearbetningen och satsa på jordförbättring med organiska material, som Biokolboost för att ge din jord en extra skjuts.

Även om näringstillförseln, plantskyddet och strukturen som mikroberna bidrar med inte syns i traditionella analyser, har de ändå en avgörande betydelse.

Ha tålamod och låt naturen ha sin gång!

Återvinna och återanvända

Vi arbetar på bred front för att hitta ansvarsfulla och hållbara lösningar i val av råvaror, produktion och logistik, utan att ge avkall på produkternas kvalitet och funktion. Vi vill hjälpa våra kunder att hitta hållbara lösningar, det kan handla om att vi jordförbättrar den befintliga jorden, att vi skapar jorden men enbart återvunna råvaror eller kompenserar utsläppen med kolsänka från biokol. Det finns inte bara en lösning som passar överallt, men tillsammans kan vi hitta det som passar er!

Boosterkonceptet

Istället för att schakta bort den befintliga jorden och köpa ny växtjord kan det gå att förbättra den befintliga jorden för att skapa nya grönytor – hållbart och ekonomiskt smart. Vi hjälper dig att avgöra vad som behövs.

Läs mer

Cirkulära råvaror

Vi hjälper våra kunder med deras hållbarhetsarbete genom att tillhandahålla kvalitetsprodukter som håller länge. Vi strävar ständigt efter att öka andel återvunna råvaror i produkterna utan att ge avkall på våra högt ställda kvalitetskrav.

Läs mer

Miljöavtryck

För att minska CO2-utsläpp och klimatpåverkan använder vi LCA-kalkylering baserad på PEF-metodik och Hasselfors Garden Hållbarhetskompass, som ger en övergripande bild av produkternas miljöavtryck

Hållbara val genom livscykelanalys

För att du ska kunna fatta hållbara beslut och välja rätt produkter hjälper vi dig som arbetar inom den gröna sektorn att få insikt om produktens miljöpåverkan och minska CO2-utsläpp genom att studera våra produkters livscykel och använda LCA-kalkylering baserad på PEF-metodik.

Läs mer om Livscykelanalyser

Hållbarhetskompass – mot en grön tillväxt!

Med hjälp av Hasselfors Gardens Hållbarhetskompass kan vi på ett omfattande sätt bedöma hållbarheten för våra produkter. En av de viktigaste utgångspunkterna är produktens funktionalitet, med hänsyn till det, väljer vi bästa möjliga råvaror så att miljön och naturen påverkas så lite som möjligt.

Läs mer om Hållbarhetskompassen

Biokol och kolsänka

I det omfattande arbetet att skapa klimatneutrala städer och byggnader med netto noll utsläpp arbetar vi för att kunna erbjuda klimatneutrala jordar.

Vi har tagit fram klimatberäkningar på några av våra viktigaste produkter och fortsätter arbetet för att kunna erbjuda beställare klimatneutrala jordar

Läs mer

Porösa växtbäddar

Att jorden ska kunna förse växterna med vatten är självklart, men det behöver också finnas luft till rotandning och för markens organismer, de klarar sig inte utan syre. Dessa funktioner måste vi säkra när vi komponerar jord och konstruerar växtbäddar.

Sök

Håll koll på senaste nytt - prenumerera på vårt nyhetsbrev!

För dig i föreskrivande led med fokus på planering eller om du vill fördjupa dig i praktiskt grönt byggande. Välj din inriktning – anmäl dig nu för expertinsikter och inspiration varje månad!

Registrera mig!