Hoppa över innehåll

Biodiversitet från marken och uppåt

Påståenden som 'Jorden är död' eller 'Det myllrar av liv i jorden' kräver oftast fördjupning. Livet i jorden, markbiologin, markfysiken och markemin är centrala för att skapa god jord och växtförutsättningar. Vi hjälper er att analysera råvaror och jordar biologiskt för att förstå kompostering och säkerställa kvaliteten.

Biologisk mångfald i jorden

Förlusten av biologisk mångfald är minst lika stort hot som klimatförändringarna. Biologisk mångfald innebär variationer av arter, organismer och ekosystem. Deras samspel gör att om en försvinner eller det sker förändringar i en art, organism eller ekosystem påverkar det många fler.

Optimera mångfalden med kompost och täckmaterial

När vi pratar om biodiversitet tänker många direkt på det vi ser ovan jorden som pollinatörer, men det är minst lika viktigt med den biologiska mångfalden under jord. Ett bra sätt för att ta hand om den är genom att använda kompost och täckmaterial.

Komposten innehåller massor av liv, bland annat mikroskopiska bakterier, protister och svampar. Dessa är viktiga för fungerande ekosystem under jord och förutsättningen för välfungerande samexistens med växter. De flesta växter bildar symbios med mykorrhizasvampar som hjälper växterna med vatten- och näringsupptag. Samtidigt skyddar jordens goda bakterier växtrötter mot angrepp av skadliga organismer. En levande fungerande jord förbättrar växternas motståndskraft, näringsupptag, och skapar starka rötter. Den är också en viktig livsmiljö och födokälla för större arter såsom fåglar, skalbaggar och igelkottar.

Att tillföra organiskt täckmaterial skyddar jorden från kompaktion, behåller fukt och skapar en gynnsam miljö för både rötter och markens organismer. När det organiska materialet bryts ned frigörs nyttiga näringsämnen och mineraler till jorden, vilket främjar den mikrobiella aktiviteten i området och rötternas välbefinnande.

Lär dig mer om mikrolivet

Sök