Hoppa över innehåll

Mulcha mera

Mulchning eller marktäckning är jordförbättring med organiskt material, som läggs på ytan av jorden.

Mulchning, aningen krångligt ord men ack så ypperlig skötselåtgärd.

Mulchning eller marktäckning är jordförbättring med organiskt material, som läggs på ytan av jorden. Den läggs på befintlig planteringsyta, mellan växter. Mulch kan vara olika typ av organiskt material såsom bark, flis, gräsklipp eller annat lämpligt.  

Fördelarna är många och tillvägagångssättet enkelt:

  • Avdunstningen från jordytan minskar och därmed också bevattningsbehovet
  • Mulch skyddar jordytan från kompaktion och skorpbildning som orsakas av regn eller bevattning ovanifrån
  • Skyddar markens mikroliv från uttorkning och solens strålar
  • Ökar mängden mull i jorden som i sin tur är mat till mikroorganismer och bättre näringstillförsel till växter 
  • Försvårar groning av vindspridda ogräsfrön
  • Jordytan ser välvårdad ut

Mulch ska läggas ut på sommarhalvåret när jorden är varm. Täckmaterialet är luftigt och luft isolerar. På våren ska man lägga på mulch först när marken har blivit varm, så att man inte isolerar in kyla och frost till rotzonen.  

Luftigt och grovt mulchmaterial skyddar bäst mot ogräs, förmultnar långsammare och håller därmed längre. Finfördelat material, grön kompost, gräsklipp eller liknande omsätts fortare och bidrar till mera näring till växterna fortare men måste tillföras oftare.  

5-10 cm lager med mulch är lagom mellan trädstammar, buskar och perenner. Undvik dock att lägga mulch direkt mot stammarna av buskar och träd. Om stammen är konstant fuktig och i kontakt med mull, kan det orsaka sjukdomar och andra problem.

 

 

Sök