Hoppa över innehåll
Bark & Flis

Fallskyddsflis

Fallskyddsflis kviberg barn Trappa i en lekplats med fallskyddsflis runt Träflis framför odlingsbänk Träflisor, fallskyddsflis

Fallskyddsflis är träflis med många användningsområden. Den är HIC testad och klassad som fallskyddsunderlag på lekplatser enligt europastandarden SS-EN 1176 och 1177. Den kan även användas som marktäckning i rabatter och planteringar samt i trädgårdens gångar.

HIC testat fallskyddsunderlag till lekplatser

Svensk skogsråvara av lövträ, naturlig och utan tillsatser

Passar utmärkt som marktäckning under buskar och träd

Art nr 50367 Fallskyddsflis

Bulk

Fallskyddsflis kviberg barn Trappa i en lekplats med fallskyddsflis runt Träflis framför odlingsbänk Träflisor, fallskyddsflis

Svensk skogsråvara, träflis av björk och al

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Täckmaterial
Siktning:                                                     5-30 mm
Volymvikt                                                   ca 400 kg/m3

 

Som fallskyddsunderlag på lekplatser ska man alltid följa europastandardens instruktioner om lagertjocklek och säkerhetsmarginal. Materialet är 100% naturligt, utan tillsatser och kommer att förmultna med tiden varför det är viktigt att kontrollera och tillsätta mera material vid behov.

När flis används som marktäckning i växtbäddar är 5-7 cm lagom tjocklek. Materialet ska inte läggas mot trädens eller buskarnas stammar så att de inte börjar förmultna. Marktäckning med flis skyddar marken från uttorkning, mot yterotion och kompaktering från t.ex regn. Flistäckning gör det svårt för fröogräs att gro och skyddar markens mikroorganismer. Lövträflis är vackert och skiftar färg med tiden, från gulrött till grått. Att använda träflis på ytan förbrukar inte avsevärt med näring i rotzonen. Den bindningen av näringsämnen som sker när organiskt material förmultnar sker på ytskiktet jorden och orsakar inte näringsbrist för växterna.

Sök