Hoppa över innehåll

Om oss

Hasselfors Garden är en del av Kekkilä-BVB som är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat, jordförbättring och växtnäring. Vi erbjuder produkter och tjänster för professionella växthusodlare, konsumenter, samhällsplanerare och landskapsarkitekter i över 100 länder.

Hasselfors Garden från bruksrörelse mot en hållbar framtid

På Hasselfors Garden vill vi bruka jorden på ett klokt sätt, dela glädjen att odla, öka människors välbefinnande och främja användningen av förnybara och återvunna råvaror. Vi står inför stora utmaningar då vi människor förbrukar mer än vad vår planet klarar av, därför är vårt bidrag till jorden viktigt.

Vår resa börjar om vi blickar tillbaka drygt 400 år i tiden till en plats med milsvida skogar, mäktiga mossar och en enorm vattenkraft. Det lilla bysamhället Hasselfors erbjöd perfekta förutsättningar för att starta en blomstrande bruksrörelse.

Den startar med den livländske adelsmannen Henrik von Falkenberg får området Hasselfors i Närke i gåva av Hertig Karl IX.

Melker, Landshövding av Finland och son till Henrik von Falkenberg, bosätter sig med sin hustru Elisabeth Von Löbeln i Hasselfors. Elisabeth blir den första kvinnan att driva verksamhet på gården, oberoende av sin man. Hennes passion för jorden, innovativa tankesätt och glädje för odling är än idag våra ledande principer, och vi fortsätter att skapa, vårda och utforska i Elisabeths anda.

Vi är stolta över vår historia och våra lokala naturresurser

Hasselfors Garden, grundat i den lilla orten Hasselfors 1603, har utvecklats från en lokal bruksverksamhet till en global aktör inom jordförbättring och odlingssubstrat. Vår historia präglas av människors kärlek till naturen och satsningar på hållbara produkter. Med fokus på högkvalitativa jord- och gödselprodukter samt ständig produktutveckling erbjuder vi även komposter, sten och täckmaterial.

Vi strävar efter en bättre framtid genom att omfamna tanken på att växa tillsammans. Vårt övergripande mål är att främja ”Sustainable Everyday Living” och vi är engagerade i FN:s globala klimatmål för 2030. Med övertygelsen om att växtbaserad mat är framtiden, möter vi utmaningarna med hållbara odling- och trädgårdsprodukter som gynnar både människor och miljö. Vi tar lärdom av vår historia och de värdefulla insikter våra föregångare lämnat oss – att berika jorden.

jordsäckar

Hasselfors historia

Hasselfors Garden genom åren

  • 1603 Adelsmannen Henrik von Falkenberg får marken i Hasselfors som en gåva
  • 1700-talet Elisabeth von Löben driver gården självständigt i frånvaro av sin man Melker, Landshövding av Finland
  • 1907 Hasselfors omvandlas från järnbruk till en dominerande skogs- och träindustri med jordbruk och torvindustri
  • 1960-talet Solmull Torv lanseras som en del av jordklassikern
  • 1965 Hasselfors exporterar sina produkter till Nordafrika och Amerika, med den mäktiga älgtjurens symbol på förpackningarna
  • 1970 Trädgårdsdivisionen inom Hasselfors Bruk omvandlas och Hasselfors Garden skapas som ett eget bolag och varumärke
  • 1971 P-jord lanseras och blir snabbt populär, fortfarande vår bästsäljande produkt
  • 2000 VAPO-koncernen köper Råsjö torv, och Hasselfors Garden går samman med finska Kekkilä för att forma framtiden som Hasselfors Garden

Vår färdplan mot en hållbar morgondag

"Sustainable Everyday Living” är vårt långsiktiga högre mål. Visionen ”Growing together for a better future” visar på att vi tror att nyckeln till framgång är att arbeta tillsammans med andra genom hela värdekedjan. ”Care for life” är vårt varumärkeslöfte och det står i centrum för vår färdplan mot en hållbar verksamhet och framtid.

Sök