Hoppa över innehåll

Vi tar hand om jorden

Vi använder naturliga, ansvarsfullt producerade råvaror och tillverkar produkter som förbättrar jordens livskraft.

Säkra produkter av hög kvalitet – från lokalt producerade, naturliga råvaror

Vi använder ansvarsfullt producerade naturliga råvaror. Vi föredrar främst inhemska, lokalt producerade råvaror. På detta sätt kan vi minimera utsläpp och kostnader som orsakas av transporter.

Varför använder vi torv?

Torv är en säker råvara; det är den mest riskfria råvaran för växtodling, fritt från ogräs och sjukdomar. Torv har både ett lågt pH-värde och en låg näringsnivå, vilket gör den lätt att anpassa till olika växters behov. Den tillåter säker användning av återvunnet material såsom kompost och träfiber. Klok användning av växttorv gör det möjligt att använda råvaror från cirkulär ekonomi utan att göra avkall på en god tillväxt. Torv har också många andra bra egenskaper som påverkar strukturen och vattenhållningen i positiv bemärkelse.

All torv som Hasselfors Garden använder kommer från torvtäkter, som har godkända miljötillstånd. Torven kommer från torvtäkter som anlagts på redan dikad torvmark. När täkten sedan avslutas efterbehandlas marken så att ett högt miljövärde skapas. Våra egna torvtäkter ligger också nära våra produktionsanläggningar och därmed kan transportkostnaderna hållas låga.

Vi strävar efter att torven som används i Hasselfors Garden har RPP-certifikat (Responsible Produced Peat) som är ett europeiskt intyg för hållbar torvproduktion.

Mer information om torv

För jordens och växternas livskraft

En god, högkvalitativ jord får sina egenskaper genom att använda noga utvalda råvaror i rätt proportioner. Genom att ändra råvarorna och deras blandningsförhållanden kan jordens egenskaper optimeras för olika växter, odlingsmetoder och odlingsplatser.

1.

Många av våra jordar och odlingssubstrat innehåller kompost eller andra organiska gödselmedel, vars råvaror är biprodukter från livsmedelsproduktionen. De stimulerar aktiviteten hos mikroorganismer i jorden och förbättrar därmed jorden, vilket gör den till ett bättre odlingssubstrat för olika växter.

2.

Mikroorganismer finns överallt i naturen och är en förutsättning för att kretsloppet ska fungera. I en handfull jord lever det fler mikroorganismer än människor på planeten jorden. Jordens mikrober frigör näringsämnen för växterna, förbättrar jordens struktur och bibehåller dess hälsa genom att verka sjukdomsförebyggande och bryta ner föroreningar. En aktiv mikroflora är en förutsättning för en bördig och frisk mark.

3.

En levande jord som stöder aktiva mikroorganismer hjälper växten att växa bättre. Välmående växter är mer toleranta mot till exempel torra perioder, skadedjur och andra stressfaktorer. Jorden är växtens hem och gödselmedel är dess mat – omvårdnad av jorden är av stor betydelse för god tillväxt.

Sök