Hoppa över innehåll

Vi tar hand om oss

Våra produkter är säkra, stöttar välbefinnande och hjälper dig att göra ansvarsfulla val.

Kompetenta, välmående och tillfredsställda medarbetare som mår bra – vår viktigaste resurs

Vi tar hand om våra medarbetares välbefinnande och mäter det med den årliga globala Great Place to work-undersökningen*. För närvarande är indexet 68% och vårt mål är 80%.

Vi investerar i arbetssäkerhet: vårt mål är noll olyckor varje år. Vi nådde detta mål 2020 och kommer att fortsätta på samma väg.

*Great Place to Work-undersökningen mäter företagens medarbetarupplevelse.

Odla glädje, god hälsa och kärleken till jorden

Vi vill främja välbefinnande utifrån ett helhetsperspektiv. Trädgårdsskötsel gör gott både mentalt och fysiskt. Med lättanvända produkter och inspirerande tips vill vi ge dig upplevelser av framgång och inspirera fler och fler människor att delta i trädgårdsarbete.

Odla glädje-projekt: Vi deltar i minst tio projekt varje år för att stödja socialt välbefinnande. Vi donerar våra produkter till projekt och inspirerar människor att genomföra liknande projekt i sin egen omgivning. Läs mer om detta

Tips och information

Vi delar information och tips om hur du kan gynna den biologiska mångfalden i projekt, egen trädgård eller på din balkong.

Små miljöval

Komposter är exempel på produkter som hjälper dig att återvinna och göra miljövänliga val i projekt, eget hem eller fritidshus.

Spara naturen och agera ansvarsfullt

Symboler på våra förpackningar som ”100% naturlig för trädgården” och ”jordförbättring ökar mullhalten” hjälper till att välja hållbara alternativ. Kolla vad vi skriver på våra förpackningar.

Sök