Hoppa över innehåll

Vi tar hand om framtiden

Vi använder förnybara och återvunna råvaror, vi tillverkar produkter lokalt med minsta möjliga miljöpåverkan. Ett bra odlingssubstrat – en levande jord – stöder tillväxt och biologisk mångfald.

Förnybara och återvunna råvaror

Vi har ett ständigt pågående utvecklingsarbete som tittar på nya cirkulära material.

Noggrann kvalitetskontroll är särskilt viktigt vid användning av återvunnet material för att säkerställa att produkterna är säkra och fungerar som avsett.

Återvinningsbar förpackning och mindre plast

Alla våra förpackningar är 100% återvinningsbara.

Jord- och gödselförpackningar återvinns som de är. Hasselfors Gardens jordförpackningar går över till en ny, ännu mer återvinningsbar plastfilm. Den tidigare svarta insidan förändras till ljusgrå för att säkerställa att förpackningen kan återvinnas på en återvinningsanläggning. Tomma förpackningar sorteras som plastförpackning enligt lokala anvisningar i din kommun.

Vårt mål är att radikalt minska användningen av jungfrulig plast.

Under de senaste åren har vi minskat användningen av plast med mer än 20% genom optimering av förpackningar, och vi har i allt högre grad använt återvunnen plast i vår förpackning:

  • Jordsäckar innehåller för närvarande minst 30% återvunnen plast.
  • Vårt mål är att 80% av plasten vi använder ska vara återvunnen plast år 2030.

Hållbart producerat nära dig

Sök