Hoppa över innehåll

Vårt hållbarhetskoncept: Green City Concept

Vi vill hjälpa våra kunder att göra ansvarsfulla val för att skapa en bättre, hälsosam och levande stad för idag och för framtiden.

Hållbar grön tillväxt för framtidens städer

Vi engagerar oss i att stödja kommunala klimatprogram och hållbarhetsmål genom vårt koncept som vi kallar, Green City Concept. Vi arbetar utifrån fyra fokusområden som inkluderar att minska CO2-utsläpp och klimatpåverkan genom LCA-kalkylering baserad på PEF-metodik. Vår Hållbarhetskompass ger en översikt av produkternas miljöavtryck, och som ett extra val erbjuder vi biokol med kolsänka.

Vårt Boosterkoncept främjar ekonomisk och hållbar användning av befintliga jordar. Vi ökar användningen av återvunna råvaror, söker lokala materialströmmar och skapar stadsmiljöprodukter med anpassade fysikaliska egenskaper för regnbäddar. Vi prioriterar biodiversitet från marken och uppåt genom att utveckla våra produkter som supporterar den biologiska mångfalden såväl ovan som under jord.

Hållbarhetskonceptets ursprung och målsättning

Green City Concept bygger på en studie av stora städers klimatprogram i Finland, Nederländerna och Sverige. Våra huvudsakliga lärdomar och prioriteringar som kan kopplas till vår bransch som vi utgår ifrån:

  • Anpassa städer till klimatförändringar
  • Minska användningen av material och öka användningen av återvunna material
  • Förbättra naturen och biologisk mångfald
  • Arbeta för en icke-giftig miljö med ren luft och vatten
  • Minska bullerförorening
  • Öka grönområden i städer för att skapa hälsosamma miljöer

Gröna städer är viktiga

Alla vi som arbetar med gröna miljöer känner till de positiva och viktiga aspekterna som grönska i städer ger, för naturen, människan, klimatet och framtiden.

Städer drivs mot att arbeta mer med hållbarhet, skapa motståndskraft och mer grönska på grund av globala klimatutmaningar. Green City Concept är vårt koncept för att hjälpa våra kunder att anpassa sig och nå sina mål i fler aspekter.

Kontakta oss!

Bli en del av skapandet av gröna hållbara städer

Genom våra produkter och tjänster kan vi vara en del av lösningen på nationella och lokala klimatutmaningar. Vi hjälper er att tillföra värde till urbana grönområden genom produkter med lågt koldioxidavtryck, funktionell jord för hantering av dagvatten och stöd för biologisk mångfald. Vi kan hjälpa er att förbättra cirkularitet genom smart materialåtervinning och hållbar användning av era befintliga jordar.

Tillsammans kan vi göra klimatkloka val och ta gröna initiativ för hållbar tillväxt och skapa en grönare och mer livskraftig framtid för alla.

Vår vision: skapa gröna oaser för liv och tillväxt

Vi strävar efter att skapa grön tillväxt och en bättre framtid genom att främja hållbara urbana miljöer och göra dem ännu grönare. I vår vision är gröna städer levande platser som andas och utvecklas. Vi tror att städers framtid är kopplad till deras förmåga att omfamna hållbarhet och biologisk mångfald.

Vårt åtagande: skapande av urbana grönområden

Kvalitativa substrat utgör grunden och skapar en livsmiljö. Green City Concept tar itu med urbana utmaningar för hållbara stadsmiljöer och linjerar med de globala EU-initiativen. Från hantering av koldioxidutsläpp till att förbättra biologisk mångfald täcker våra lösningar allt.

Vi är mer än en tillverkare av jord

Vi tar ansvar för grunden för skapandet av urbana gröna miljöer och är med er från start genom att göra en noggrann planering, allt från att beräkna utsläppen till att skapa en biologisk mångfald.

Genom samarbete med kommuner, arkitekter och samhällen skapar vi platser som prioriterar både natur och människor.

Sök