Hoppa över innehåll

Välj rätt jord

Rätt jord är grunden till ett framgångsrikt resultat. Oavsett ambition och syfte är vi här för att hjälpa dig uppfylla dina idéer.

Citykross-vår egen version av kolmakadam

I takt med att klimatet förändras blir det allt mer viktigt att ta hand om både dagvatten och värmeböljor. Citykross är en produkt som har flera klimatsmarta fördelar. Citykross innehåller makadam, biokol, grönkompost och långtidsverkande naturgödsel.

Växtjord typ C skapar grönskande tak

Sedumtak, ängar, träd och buskar på hustak blir allt mer populärt. Växter behöver jord och jord väger ganska mycket. ”Vanlig” jord kan väga upp emot 1 250 kg per kubikmeter. Det är en stor tyngd som läggs på taket för att det ska kunna grönska.

Få träd att trivas

För att träd ska växa och må bra behöver vissa kriterier vara uppfyllda. Trädens rötter behöver tillräckligt med utrymme, syre, vatten och makro- och mikronäringsämnen.

Sök