Hoppa över innehåll

Välj rätt jord

Rätt jord är grunden till ett framgångsrikt resultat. Oavsett ambition och syfte är vi här för att hjälpa dig uppfylla dina idéer.

Green City Concept

Vi vet att grönska i urbana miljöer är viktiga för framtiden. Låt oss guida er i hur ni kan skapa en hållbar grön stadsmiljö - för framtiden, klimatet och människan!

Citykross-vår egen version av kolmakadam

I takt med att klimatet förändras blir det allt mer viktigt att ta hand om både dagvatten och värmeböljor. Citykross är en produkt som har flera klimatsmarta fördelar. Citykross innehåller makadam, biokol, grönkompost och långtidsverkande naturgödsel.

Få träd att trivas

För att träd ska växa och må bra behöver vissa kriterier vara uppfyllda. Trädens rötter behöver tillräckligt med utrymme, syre, vatten och makro- och mikronäringsämnen.

Sök