Hoppa över innehåll
Odlingsjordar

Frilandsjord

Frilandsjord

Frilandsjord är en rotogräsfri, mullrik och allsidig ”allroundjord”. Den passar till plantering av buskar och perenner på platser där det önskas en jord med hög mullhalt och god näringstillgång. Den är ett utmärkt val till köksträdgården med potatis och rotsaker eller i pallkragar.

Mullrik allroundjord

Gödslad med 100% naturgödsel

Lättarbetad och lucker

Art.nr 50144 (0727) Frilandsjord

Bulk

Art.nr 50148 (072788) Frilandsjord

Storsäck (ca 1000 l/säck)

Frilandsjord

Torv, barkmull, sand, rotogräsfri lera, Biofer, kalk. Kan innehålla kompost och naturkross/bergkross.

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mullrik växtjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    10-15 vikt %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 1000 kg/m3

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

För plantering av perenner och buskar, används 30-40 cm lager av växtjord, förutsatt att marken under, sk. terassen, inte avviker allt för mycket från växtjorden. I köksträdgården är 30-40 cm lagom jorddjup. För odling i pallkragar är åtgången ca 0,4 m³/st.

Frilandsjorden bör inte användas som grund till gräsmattor då den höga mullhalten gör ytan mjuk och det lätt skapas sättningar.

Tänk på att planteringsytorna bör vara lite högre än omgivande marken då jorden sjunker ofta en aning under de första åren. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare. För bästa resultat får marken inte kompakteras med maskiner och botten på jordgropen bör vara uppluckrad.

Även om jorden är gödslad vid leveranstillfället så ska den underhållsgödslas årligen för att ge god skörd och bra tillväxt. Hasselfors Garden har många olika typer av gödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Sök