Hoppa över innehåll
Växtjord

Ängsgrus

När ängar anläggs på befintlig jord är det ofta en bra ide att ”magra av” jorden genom att blanda i grus. Ängsgrus är grovt genomsläppligt grus som passar bra att blandas i den befintliga jorden för att skapa en lucker växtbädd.

Genomsläpplig grus

Rotogräsfri

Utan tillsatser

Art.nr 52828

Bulk

Grusblandning

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Grusblandning
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    < 2 vikt %
Lerhalt:                                                       < 5 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               < 2,0
Volymvikt                                                   ca 1500 kg/m3

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Ängsgrus passat att användas som inblandning till befintlig jord. Vegetationen på plats ska avlägsnas med så mycket rötter som möjligt. Därefter blandas gruset med den befintliga jorden med 50 % inblandning. Ängsväxterna kan antingen sås, planteras eller mattor av ängsvegetation monteras på platsen. Det är en fördel om den nyblandade växtbädden är minst 15-20 cm tjock.

Bästa tidpunkt för sådd är sensommaren-hösten, aug-okt. En tidig vårsådd i april-maj går också bra, men då får man vara noggrann med att sådden inte torkar och extra bevattning kan behövas.

Sök