Hoppa över innehåll
Växtjord

Gräsmattejord Premium typ B

Gräsmatta Gräsmatta

Gräsmattejord Premium typ B är en rotogräsfri, sållad mineraljord med måttlig mullhalt. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. Lämpar sig lika bra till rullgräs som sådda gräsytor. Sanden ger jorden grov struktur och genomsläpplighet. Avsaknaden av lera i denna jord gör den extra stabil och det organiska materialet bidrar till jordens fukt – och näringshållande förmåga.

Rotogräsfri och gödslad mineraljord för gräsytor i trädgårdar och parker

Passar både till rullgräs och sådda gräsytor

Stabil struktur som även tål tyngre skötselmaskiner

Art.nr 52649 Gräsmattejord Premium typ B

Bulk

Gräsmatta Gräsmatta

Sand, torv, kan innehålla kompost, mindre mängder naturkross eller bergkross, långtidsverkande naturgödsel och kalk.

Varudeklaration:

Varutyp:                                                    Anläggningsjord
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                   3-5 vikt %
Lerhalt:                                                      <5 %
pH:                                                            5,5-7,5
Ledningstal:                                          1,5-4
Volymvikt:                                                 ca 1300 kg/m3

Om marken under växtjorden inte är kompakterad och har liknande struktur som växtjorden räcker det med 10-20 cm tjockt lager av Gräsmattejord. I annat fall behövs ett lager på minst 20 cm. Läs mera om hur man anlägger en gräsmatta.

Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca 20% efter utläggning.

Tänk på vid anläggning att Gräsmattejord typ B torkar upp fortare än andra typer av gräsmattejordar och därför är det viktigt att ombesörja god fuktighet vid etableringen.

Gräsmattejord Premium typ B är rotogräsfri och grundgödslad med naturgödsel. Underhållsgödsling kan man börja med redan första säsongen om gräsmattan anläggs på våren för att få en tät och jämn matta så fort som möjligt. Hasselfors Garden har både Naturgödsel och Mineralgödsel för gräsmattan. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Exempel: Grundgödsling per 100 m2, 8-10 kg Hasselfors Garden Mineralgödsel för gräsmattan.

Till växtbäddar för planteringar rekommenderar vi våra rotogräsfria jordar med högre mullhalt, såsom Trädgårdsjord E eller Frilandsjord. Till toppdressning rekommenderas K-Dress.

 

Sök