Hoppa över innehåll
Växtjord

Gräsmattejord Premium typ A

Gräsmatta

Gräsmattejord Premium typ A är en rotogräsfri, sållad mineraljord med måttlig mullhalt. Den är jämn och har stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. Lämpar sig lika bra till rullgräs som sådda gräsytor Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt – och näringshållande förmåga.

Rotogräsfri och jämn jord för gräsytor i trädgårdar och parker

Passar både till rullgräs och sådda gräsytor

Stabil struktur som även tål tyngre skötselmaskiner

Art.nr 52354 Gräsmattejord Premium typ A

Bulk

Gräsmatta

Sand, torv, lera, kan innehålla kompost, mindre mängder naturkross eller bergkross, långtidsverkande naturgödsel och kalk.

Varudeklaration:

Varutyp:                                                    Anläggningsjord
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                   3-5 vikt %
Lerhalt:                                                      5-15 %
pH:                                                            5,5-7,5
Ledningstal:                                           1,5-4
Volymvikt:                                                 ca 1300 kg/m3

Om marken under växtjorden inte är kompakterad och har liknande struktur som växtjorden räcker det med 10-20 cm tjockt lager av Gräsmattejord. I annat fall behövs ett lager på minst 20 cm. Läs mera om hur man anlägger en gräsmatta.

Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca 20% efter utläggning.

Gräsmattejord Premium typ A är rotogräsfri och grundgödslad med naturgödsel. Underhållsgödsling kan man börja med redan första säsongen om gräsmattan anläggs på våren för att få en tät och jämn matta så fort som möjligt. Hasselfors Garden har både Naturgödsel och Mineralgödsel för gräsmattan. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Gräsmattejord bör inte användas till grönsaksodling eller sommarblommor. Till planteringar och odling rekommenderar vi våra rotogräsfria jordar med högre mullhalt, såsom Trädgårdsjord E, Frilandsjord eller andra typer av specialjordar. Till toppdressning rekommenderas K-Dress.

 

Sök